BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziora Leszek (Politechnika Częstochowska)
Title
Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Role of Cloud Computing Technology in the Management of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 778-786, rys., bibliogr.18 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Technologia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Chmura obliczeniowa
Technology, Enterprise management, Cloud computing
Note
summ.
Abstract
Technologie cloud computing, określone jako chmura obliczeniowa lub przetwarzanie w chmurze, mogą być zdefiniowane jako wykorzystanie zewnętrznej lub wewnętrznej infrastruktury informatycznej organizacji dla celów przetwarzania danych. Korzystanie z infrastruktury informatycznej ma postać usługi, która może zostać wykupiona przez zainteresowane nią podmioty.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the role and benefits of cloud computing application in the management of enterprise. The paper presents the notion and concept of cloud computing, its types, architecture and briefly characterizes its practical applications. The emphasis was also put on such aspect as data security in the cloud.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonopoulos N., Gillam L. (ed.), Cloud Computing. Principles, Systems and Applications, Springer, London 2010.
 2. Armbrust M., Fox A., Griffith R., Joseph A.D., Katz R., Konwinski A., Lee G., Patterson D., Rabkin A., Stoica I., Zaharia M., A view of cloud computing. Commun. ACM 53, http://doi.acm.org/10.1145/1721654.1721672 (4.04.2010).
 3. Badania firmy Cisco, Dyrektorzy IT prognozują znaczny wzrost popularności cloud computing, http://decyzje-it.pl
 4. Baranowska-Skimina A., Cloud computing - prognozy rozwoju, http://www.egospodarka.pl/68413,Cloud-computing-prognozy rozwoju,1,39, 1. html (18.07.2011).
 5. Buyya R., Broberg J., Goscinski A., Cloud Computing. Principles and Paradigms, John Wiley and Sonds, New Jersey 2011.
 6. Kaufman Ch., Venkatapathy R., Windows Azure security overview, http://www.microsoft.com/windowsazure/Whitepapers/securityoverview/ (15.12.2011).
 7. Krutz R.L., Vines R.D., Cloud security. A comprehensive guide to secure Cloud Computing, Wiley Publishing, Indianapolis 2010.
 8. Łagowski J., Cloud computing - Co to jest, XVI Konferencja PLOUG, Kościelisko, październik 2010, http://www.ploug.org.pl/konf_10/materialy/pdf/10.pdf
 9. Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Wydawnictwo Placet Warszawa 2006.
 10. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Cloud Computing, Elastyczność, Efektywność, Bezpieczeństwo, 2011.
 11. download.microsoft.com/.../BOOK%20Cloud%20Final%20Pol.pdf
 12. Technologia Cloud Computing - nowy model dostarczania i korzystania z zasobów informatycznych, materiały firmy Seagate, http://www.seagate.com/docs/pdf, (wrzesień 2010).
 13. Tomkiewicz M., Usługi w chmurze a rola działów IT, http://www.computerworld.pl/artykuly/375319/Uslugi.w.chmurze.a.rola.dzialow. IT.html (27.09.2011).
 14. Wrona M., Kupić czy wynająć, "Nowoczesne zarządzanie". Magazyn COMARCH ERP 2011, nr 1, www.erp.comarch.pl
 15. Wyżnikiewicz B., Łapiński K., Przyszłość zarządzania IT rysuje się w chmurach, "Twój biznes". Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 16. http.//twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/raporty/artykul-2565374.html (2.01.2012).
 17. IDC Poland available at, www.idcpoland.pl
 18. Velte A.T., Velte T.J., Elsenpeter R., Cloud computing. A practical approach, Mc Graw Hill, New York 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu