BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniakowski Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wirtualny pressroom firmy motoryzacyjnej jako platforma komunikacji z jej interesariuszami
Virtual Pressroom as a Communication Platform With Automotive Company Stakeholders in the Age of the Electronic Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 768-777, tab., bibliogr.8 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Motoryzacja, Internet, Gospodarka cyfrowa
Motorization, Internet, Digital economy
Note
summ.
Abstract
Współczesny marketing, w dobie gospodarki elektronicznej, wymaga od przedsiębiorstwa skutecznej komunikacji ze swoimi interesariuszami. Jednym ze sposobów prowadzenia sprawnego dialogu przedsiębiorstwa z otoczeniem jest wykorzystanie sieci Internet. Internet i nowe media mają coraz silniejszy wpływ na procesy społeczno-gospodarcze, co wpływa na dużą zmianę profilu komunikacji. W oparciu o rosnącą wciąż rolę nowych mediów rozwija się zjawisko nazywane marketingiem 2.0., który odnosi się do transformacji marketingu wynikającej z wpływu Internetu na działania komunikacyjne. Marketing 2.0. angażuje konsumenta i wywołuje jego reakcję zwrotną. Aktywizacja odbiorców możliwa jest w dużej mierze przez dobrze realizowane działania z zakresu internetowego public relations (sieciowego public relations; e-PR-u). Dzięki temu adresat przekazu zachęcany jest do interakcji, a nawet do zainicjowania samodzielnego działania1. Obecnie coraz częściej pojawia się sformułowanie marketing 3.0., który odnosi się do tzw. technologii nowej fali, pozwalającej na łączenie się i interaktywność jednostek i grup. Klienci mogą wyrażać siebie i współpracować z innymi bez większych ograniczeń, czego szczególnym przejawem jest fala narodzin mediów społecznościowych.(fragment tekstu)

Development of new technologies especially Internet enables different organizations, including automotive companies, to communicate with wide range of recipient groups. Internet it is also unlimited access to sources of knowledge, rapid flow of information and ease of its update and furthermore lack of time limits. Internet has changed influence on the field of conducted actions with purpose to build a positive image of the company, which depends especially on web public relations, with special emphasis on virtual pressroom. Therefore this particular article focuses on presentation pressrooms of automotive companies, that are used by the most popular car brands in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cyran M., Marketing 2.0. - zintegrowani z interaktywnymi. "Marketing w Praktyce" 2008, nr 10.
  2. Hanasz J., Wirtualny Press room organizacji spotowej, "Marketing w Praktyce", 2008, nr 3.
  3. Kotler Ph., Kartajaga H., Setiawan I., Marketing 3.0, Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2010.
  4. Kowalska M., Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  5. Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  6. Mazurek G., Promocja w Internecie. Narzędzia. Zarządzanie. Praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
  7. Szamanek P., Pressroom w serwisie firmy, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 4.
  8. www.samar.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu