BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusnak Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ostasiewicz Walenty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Profesor Zdzisław Hellwig 1925-2013
Professor Zdzisław Hellwig 1925-2013
Source
Przegląd Statystyczny, 2013, vol. 60, z. 4, s. 539-545
Statistical Review
Keyword
Przegląd dorobku naukowego, Ekonomiści, Metody ilościowe w ekonomii
Overview of scientific achievements, Economists, Quantitative methods in economics
Note
streszcz., summ.
Hellwig Zdzisław
Abstract
Przedstawiono sylwetkę i dorobek naukowy Profesora Zdzisława Hellwiga
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu