BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Oskar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Radło Mariusz Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw
Determinants of FDI and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 177-192, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Inwestycje, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Korporacje międzynarodowe
Investment, Direct investments, Foreign investment, International corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem tej pracy było zbadanie motywów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) polskich przedsiębiorstw. Badania pozwoliły na stwierdzenie, iż głównymi motywami BIZ polskich firm było poszukiwanie rynków zbytu oraz - w mniejszym stopniu - zasobów. Czynniki związane z poszukiwaniem efektywności nie miały istotnego znaczenia. Wykazano też znaczenia dystansu geograficznego i koncentrację polskich BIZ w krajach sąsiedzkich. Wskazano również na różnice w motywach inwestowania pomiędzy sektorami usługowymi i produkcyjnymi oraz transgranicznymi przejęciami i inwestycjami od podstaw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to examine the motives of foreign direct investment (FDI) of Polish enterprises. Our studies have confirmed that the market seeking and - to a lesser extent - resource seeking motives are most important for Polish companies investing abroad. The search for efficiency is still not as significant as above factors. The study also shown the importance of geographical distance - this is reflected by concentration of Polish FDI in neighboring countries. We also identified the differences in motives to invest across various sectors and equity based entry modes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altomonte C., Guaglianob C. (2003), Comparative study of FDI in Central and Eastern Europe and the Mediterranean, "Economic Systems", 27(2), 223-246.
 2. Bevan A. A., Estrin S. (2004), The determinants of foreign direct investment into European transition economies, "Journal of Comparative Economics", 32 (2004), 775-787, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2004.08.006.
 3. Bonaglia F., Goldstein A., Mathews, J. A. (2007), Accelerated internationalization by emerging markets' multinationals: The case of the white goods sector, "Journal of World Business", 42(4), 369-383, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2007.06.001.
 4. Boudier-Bensebaa F. (2008), FDI-assisted development in the light of the investment development path paradigm: Evidence from Central and Eastern European countries, "Transnational Corporations", 17(1), 37-63.
 5. Buckley P. J., Casson M. C. (1976), The Future of the Multinational Enterprise, Homes and Meier, London.
 6. Carstensen K., Toubal F. (2004), Foreign direct investment in Central and Eastern European countries: a dynamic panel analysis, "Journal of Comparative Economics", 32(1), 3-22, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2003.11.001.
 7. Chou K.-H., Chen C.-H., Mai C.-C. (2011), The impact of third-country effects and economic integration on China's outward FDI, "Economic Modelling", 28 (5), 2154-2163, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2011.05.012.
 8. Crozet M., Mayer T., Mucchielli J-L. (2004), How do firms agglomerate? A study of FDI in France, "Regional Science and Urban Economics", 34(1), 27-54, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-0462(03)00010-3.
 9. Dunning J. H. (1976), Trade, location of economic activity and the multinational enterprise: a search for an eclectic approach, Paper presented at a Nobel Symposium on the International Allocation of Economics Activity, Stockholm.
 10. Dunning J. H. (2001), The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and future, "International Journal of Economics and Business", 8(2), 173-190, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13571510110051441.
 11. Dunning J. H. i Lundam M.L. (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, Second Edition, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 12. Eichengreen B., Irwin D. A. (1995), Trade blocs, currency blocs and the reorientation of trade in the 1930s, "Journal of International Economics", 38(1-2), 1-24.
 13. Ferencikova S., Ferencikova S. (2012), The outward investment flows and development path: case of Slovakia, "Eastern European Economics", 50(2), 85-111, DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EEE0012-8775500205.
 14. Garmel K., Maliarb L., Maliarb S. (2008), EU eastern enlargement and foreign investment: implications from a neoclassical growth model, "Journal of Comparative Economics", 36(2), 307-325, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2007.04.003.
 15. Hymer S. H. (1976), The international operations of national firms: a study of direct foreign investment, MIT Monographs in Economics 14. MIT Press, Cambridge.
 16. Jaklic A., Svetlicic M. (2001), Does transition matter? FDI from the Czech Republic, Hungary and Slovenia, "Transnational Corporations", 10(2), 67-105.
 17. Kalotay K. (2004), New FDI patterns for the old continent?, "Research in International Business and Finance", 18, 27-49.
 18. Karaszewski W. i inni (2009), Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 19. La Porta R. i inni (1998), Legal determinants of external finance, "Journal of Finance", 52, 1131-1150.
 20. Lefilleura J., Maurel M. (2010), Inter- and intra-industry linkages as a determinant of FDI. Central and Eastern Europe, "Economic Systems", 34(3), 309-330.
 21. Radło M-J. (2012), Emerging multinationals and outward FDI development: case of Poland, "Eastern European Economics", 50(2), 59-84, DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EEE0012-8775500204.
 22. Radło M-J., Kowalewski O., Weresa M. A., Napiórkowski T. (2012), Emerging multinationals from the new EU Member States, [w:] Falk M., Falk R., Wolfmayr Y. (red.) (2012), FDI flows and impacts on the competitiveness of the EU industry, Background study to the European Competitiveness Report 2012, mimeo, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 207-245.
 23. Radło M-J. Sass, M. (2012), Outward foreign direct investments and emerging multinationals from Central and Eastern Europe: Case of Visegrad Countries, "Eastern European Economics", 50(2), 5-21, DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EEE0012-8775500201.
 24. Rojeca M., Damijanc, J. P. (2008), Relocation via foreign direct investment from old to new EU member states: scale and structural dimension of the process, "Journal of Structural Change and Economics", 4, 53-65.
 25. Rugman A. M. (1979), International diversification and the multinational enterprise, Lexington Books, Lexington.
 26. Sass M., Antalóczy K., Éltető A. (2012), Emerging multinationals and the role of virtual indirect investors: the case of Hungary, "Eastern European Economics", 50(2), 41-58, DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EEE0012-8775500203.
 27. Sirkin H. L., Hemerling J. W., Bhattacharya A. K. (2008), Globality: challenger companies are radically redefining the competitive landscape, "Strategy and Leadership", 36(6), 36-41.
 28. Vernon R. (1966), International investment and international trade in the product cycle, "Quarterly Journal of Economics", 80(2), 190-207, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/10878570810918340.
 29. Zemplinerová A. (2012), Czech OFDI. Investment Strategies and Motivation to Invest Abroad, "Eastern European Economics", 50(2), 22-40, DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EEE0012-8775500202.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.013
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu