BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góra Jolanta (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)
Title
Metafory jako narzędzia badania organizacji
Metaphors as Tools for Organization Studies
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 23-42, bibliogr. 37 poz.
Organization and Management
Keyword
Organizacja, Studium przypadku
Organisation, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnej międzynarodowej literaturze coraz wyraźniej daje się zauważyć wykorzystywanie metafor jako narzędzi badania organizacji. Na rodzimym gruncie istnieje wyraźny brak badań wykorzystujących metodę metafory. Artykuł stara się wypełnić zaistniałą lukę przez przedstawienie krytyczno-opisowej analizy charakterystycznych współczesnych prac dotyczących metafory jako narzędzia badania organizacji. W pierwszej części przedstawiono rolę metafory w perspektywie modernistycznej i symboliczno - interpretatywnej (realizmu sensomotorycznego). Następnie przedstawiono typologię metafor, a finalnie omówiono dwa przykłady badań organizacji opartych na metaforach: systematyczną analizę metafor i interpretatywne studium przypadku. Artykuł kończą refleksje dotyczące możliwości dalszego wykorzystywania metafor w badaniach organizacji.(abstrakt oryginalny)

There is a continuous interest in the study of metaphor within organizational research. In Poland, there has been a relatively modest attention paid so far to the metaphors as tools for organization studies. This paper sets out to address this lacuna by critically reviewing the dominant works on the use of metaphors in organizational research. Firstly, it focuses on the role of metaphors in modern and symbolic - interpretive (embodied realism) perspectives. Secondly, it overviews the typology of metaphors, and finally - their usefulness has been examined with two research methods based on metaphors: systemic metaphor analysis and interpretive case studies. Finally, some conclusions on metaphor applications in organization research have been drawn upon.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andriessen D., Gubbins C., Metaphor analysis as an approach for exploring theoretical concepts: The case of social capital, "Organization Studies" 2009, 30 (08), s. 845-863.
 2. Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 3. Clegg S.R., Hardy C., Lawrence T.B., Nord W.R. (red.), The Sage handbook of organization studies, Sage, Londyn 2006.
 4. Cornelissen J.P., Kafouros M., The emergent organization: Primary and complex metaphors in theorizing about organizations, "Organization Studies" 2008, 29 (07), s. 957-978.
 5. Cornelissen J.P., Oswick C., Christensen L.T., Phillips N., Metaphor in Organizational Research: Context, Modalities and Implications for Research - Introduction, "Organization Studies" 2008, 29 (01), s. 7-22.
 6. Cornelissen J.P., Metaphor and the dynamics of knowledge in organization theory: A case study of the organizational identity metaphor, "Journal of Management Studies" 2006, 43, s. 683-709.
 7. Cornelissen J.P., Metaphor in organization theory: Progress and the past, "Academy of Management Review" 2006, 31, s. 485-488.
 8. Cornelissen J.P., Beyond compare: Metaphor in organization theory, "Academy of Management Review" 2005, 30, s. 751-764.
 9. Cornelissen J.P., What are we playing at? Theatre, organization and the use of metaphor, "Organization Studies" 2004, 25, s. 705-736.
 10. Garud R., Kotha S., Using the brain as a metaphor to model flexible productive units, "Academy of Management Review" 1994, 19 (04), s. 671-698.
 11. Greenberg D.N., Blue versus gray: A metaphor constraining sensemaking around a restructuring, "Group and Organization Management" 1995, 20, s. 183-209.
 12. Hatch M.J., Janov D., Methodology by Metaphor: Ways of seeing in painting and research, "Organization Studies" 2008, 29 (01), s. 23-44.
 13. Hatch M.J., Organization theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, Oxford 2006.
 14. Hatch M.J., Exploring the empty spaces of organizing: How improvisational jazz helps redescribe organizational structure, "Organization Studies" 1999, 20 (01), s. 75-100.
 15. Heracleous L., Jacobs C.D., Understanding Organizations through Embodied Metaphors, "Organization Studies" 2008, 29 (01), s. 45-78.
 16. Klein K.J., Kozlowski S.W.J., From micro to meso: Critical steps in conceptualizing and conducting multilevel research, "Organizational Research Methods" 2000, 3, s. 211-236.
 17. Koszowski M., Fenomen analogii, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2010, 10 (01).
 18. Lakoff G., Johnson M., Philosophy in the flesh, Basic Books, Nowy Jork 1999.
 19. Lakoff G., The contemporary theory of metaphor, s. 202-251, [w:] A. Ortonty (red.), Metaphor and thought, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 20. Lakoff G., Johnson M., Metaphors we live by, University of Chicago, Chicago 1980.
 21. Marshak R., Managing the metaphors of change, "Organizational Dynamics" 1993, 22, s. 44-56.
 22. Morgan G., Images of organization, Sage, Beverly Hills 2006.
 23. Morgan G., More on metaphor: Why we cannot control tropes in administrative science, Administrative Science Quarterly" 1983, 28, s. 601-607.
 24. Morgan G., Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organizational theory, "Administrative Science Quarterly" 1980, 25, s. 605-622.
 25. Olivier D., Ross J., Striking balance: Complexity and knowledge landscapes, McGraw Hill, Maidenhead 2000.
 26. Oswick C., Grant D., Organization development: Metaphorical explorations, Pitman, Londyn 1996.
 27. Roberts J.J., Armitage J., From organization to hypermodern organization, "Journal of Organizational Change Management" 2006, 19 (05), s. 558-577.
 28. Schreyogg G.H., Hopfl H., Theatre and organization: Editorial introduction, "Organization studies" 2004, 25 (05), s. 691-704.
 29. Tissen R., Deprez F.L., Spatial Organizations, Nyenrode Business University Working Papers, No. 09-09, Nyenrode 2009.
 30. Tissen R., Deprez F.L., Towards the spatial theory of organization: Creating new organizational forms to improve business performance, Nyenrode Business University Working Papers, No. 08-04, Nyenrode 2008.
 31. Tsoukas H., Knudsen Ch. (eds.), Oxford handbook of organization theory, Oxford University Press, Oxford 2003.
 32. Tsoukas H., Analogical reasoning and knowledge generation in organization theory, "Organization Studies" 1993, 14, s. 323-346.
 33. Tsoukas H., The missing link: A transformational view of metaphors in organizational science, "Academy of Management Review" 1991, 16 (03), s. 566-585.
 34. Weick K.E., Improvisation as a mindset for organizational analysis, "Organization Science" 1998, 9, s. 543-555.
 35. Weick K.E., Sensemaking in organizations, Sage, Londyn 1995.
 36. Weick K.E., Theory construction as disciplined imagination, "Academy of Management Review" 1989, 14, s. 516-531.
 37. Zack H.Z., Jazz improvisation and organizing: Once more from the top, "Organization Science" 2000, 11 (02), s. 227-234.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu