BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał (Politechnika Częstochowska)
Title
Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
Occasions in Enterprise's Strategic Management
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 11-24, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Organization and Management
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zasoby materialne
Corporation strategies, Tangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono kilka teoretycznych zagadnień związanych z identyfikowaniem i wykorzystywaniem okazji w działalności przedsiębiorstwa. W szczególności przedstawiono systemową klasyfikację rodzajów okazji oraz sposoby uwzględnienia okazji w strategii przedsiębiorstwa, włącznie z możliwością zastąpienia klasycznych rozwiązań w zakresie rozwoju organizacji, strategią wykorzystywania okazji. (abstrakt oryginalny)

The article presents some theoretical assumptions connected with identifying and using occasions in the enterprise's activity. Especially, system classification of occasions types and the ways of considering occasions in an enterprise's strategy, including the possibility of replacing classic solutions in the scope of organization development with the strategy of using occasions, were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alvarez S.A., Barney J.B., Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2007, Vol. 1.
 2. Barney J., Ketchen Jr D.J., Wright M., The Future of Resource-Based Theory: Revitalization or Decline?, "Journal of Management", published online 10 March 2011.
 3. Brown S., Eisenhardt K.M., Competing on the Edge: Strategy as a structured chaos, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 4. Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J., An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneuership as Oppprtunity-based Firm Behaviour, "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22.
 5. Collins J.C., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm,Jacek Santorski - Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
 6. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as Simple Rules, "Harvard Business Review", January 2001.
 7. Grant R., Prospering in Dynamically - competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, "Organization Science" 1996,Vol. 7, No. 4.
 8. Karnami A., Wernerfelt B., Multiple point competition, "Strategic Management Journal" 1985, No. 6.
 9. Kauffman S.A., At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, New York 1995.
 10. Krupski R., Planowany, czy nie planowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego? "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3.
 11. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 12. Krupski R., Badania nad oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, J. Skalik (red.),Prace Naukowe nr 1141, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
 13. Krupski R., Operacjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - analiza krytyczna, K. Krzakiewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 14. Krupski R., Elementy koncepcji zarządzania okazją w organizacji, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty-Metody-Zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 15. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 16. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 17. Krupski R., Dyskusja o treści strategii, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 6.
 18. Krupski R., Teoretyczne aspekty strategii emergentnych, [w:] Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 19. Krupski R., Szkoła zasobowa - znikające cele, [w:] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczną w Katowicach, Katowiece 2010.
 20. Krupski R., Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 5.
 21. Obłój K., Dominująca logika firmy, Wydawnictwo Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
 22. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
 23. Stevenson H.H., Jarillo-Mossi J.C., A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategic Management Journal" 1990, No. 11.
 24. Sull D.N., Disciplined Entrepreneurship, "MIT Sloan Management Review" 2004, nr 1 (46).
 25. Upson J., Ketchen D.J., Connelly B.L., Ranft A.L., Competitor analysis and foothold movies "Academy of Management Journal" (w druku za: Barney J., Ketchen Jr D.J., Wright M., The Future of Resource-Based Theory: Revitalization or Decline?, "Journal of Management",published online 10 March 2011).
 26. Wood M.S., McKinley W., The Production Entrepreneurial Opportunity: A Contructivist Perspective, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2010, Vol. 4.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu