BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Europejskie modele zarządzania obszarami metropolitalnymi a propozycje rozwiązań ustrojowych w Polsce
European Models of Governance in Metropolitan Areas and Proposals for Political Transformation in Poland
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 193-207, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Obszar metropolitalny, Samorząd terytorialny, Zarządzanie administracyjne
Political and systemic transformations, Metropolitan area, Local government, Administrative management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano przeglądu doświadczeń krajów Europy Zachodniej w zakresie regulacji ustrojowej dla obszarów metropolitalnych. Przedstawiono również propozycje legislacyjne ukształtowania modelu zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce oraz podstawowe problemy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ich obrębie. (abstrakt oryginalny)

This paper reviews the experience of Western European countries in regulating the political and administrative models of metropolitan areas. It also presents some legislative proposals to create the management structure for metropolitan areas in Poland and problems of bottom-up cooperation of local governments within them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benz A. (2001), From associations of local governments to regional governance in urban regions, German Journal of Urban Studies, 40, 2.
 2. Brenner N. (2003), Metropolitan institutional reform and the rescalling of state space in contemporary Western Europe, "European Urban and Regional Studies", 10 (4), 297-324.
 3. Fürst D. (2005), Metropolitan governance in Germany, [w:] Heinelt H., Kübler D. (ed.), Metropolitan Governance. Capacity, democracy and the dynamics of place, Routledge, London.
 4. Kaczmarek T. (2005), Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 5. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (2007), Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (2008), Planowanie przestrzenne i zarządzanie w obszarach metropolitalnych Niemiec, [w:] Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (2011), Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Keating M. (1995), Size, efficiency and democracy: Consolidation, fragmentation and public choice, [w:] Judge D., Stoker G., Wolman H. (ed.), Theories of urban politics, London.
 9. Lefèvre C. (2001), Metropolitan Government reform in Europe: Trends and challenges, "Revue Suisse de Sciences Politiques", 7, 3, 136-141.
 10. Mikuła Ł. (2010), Metropolia a region - problemy ustrojowe i polityczne, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 245, 49-64.
 11. Priebs A. (2008), Region Hanower - integracja administracji i planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, [w:] Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Powiat Poznański, jakość przestrzeni, jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Salet W., Thornley A., Kreukels A., (2003), Metropolitan governance and spatial planning, Comparative Case Studies of European City-Regions, Spon Press, London.
 13. Walter-Rogg M., Sojer M. (2006), Metropolitan Governance Reform In Germany, Paper for the conference "Governance and spatial discontinuities: Reterritorialization or a new polarization of metropolitan spaces?", Montreal, INRS-Urbanisation, 24-25 April 2006.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu