BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybiński Krzysztof (Vistula University, Poland)
Title
Czas na administrację 2.0
It is Time for Government 2.0
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 149-160, bibliogr. 0 poz.
Organization and Management
Keyword
Administracja publiczna, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie ryzykiem
Public administration, Strategic management, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głęboki kryzys finansowy lat 2009-2010 symbolicznie zakończył wiele trendów w praktyce i teorii ekonomii i zarządzania w sektorze publicznym. Na przykład w teorii ekonomii załamał się nurt neoliberalny. W praktyce międzynarodowej polityki gospodarczej załamał się konsensus waszyngtoński. Modele zarządzania antykryzysowego w Europie okazały się nieadekwatne do skali problemów, a mechanizmy globalnej koordynacji zupełnie nieskuteczne. Zjawiska te są szczególnie silne w Europie i mogą prowadzić do jej marginalizacji. Aby do tego nie dopuścić, proponuję wdrożenie czterech zmian w modelu zarządzania w sektorze publicznym na poziomie unijnym i narodowym: 1) odejście od krótkookresowych celów politycznych na rzecz zarządzania strategicznego; 2) rozpoczęcie reform drugiej generacji, czyli wprowadzenie pozytywnych bodźców dla wspierania innowacyjnych zmian w sektorze publicznym; 3) wprowadzenie biznesowych zasad zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym i 4) zbudowanie administracji 2.0, zamiast e-admistracji.(abstrakt oryginalny)

Deep financial crisis of 2008-2009 brought to a symbolic end several decades-long trends in theory and practice of economics and management in the public sector. For example neo-liberal trend in economic theory went bankrupt. Washington consensus collapsed. Crisis management models in Europe failed when faced with unexpected reality. The model of global coordination between largest countries proved dysfunctional at best. These trends are particularly strong in Europe and can lead to European marginalization in the global economy. I propose four major changes in the present model of public sector management that will reduce the risk of Europe's decline. I also show how to implement my proposals. These changes are: (1) replacing short-term political goals with long-term strategic management; (2) launching second generation of reforms based on creating good incentives that support innovation in the public sector; (3) introducing professional risk management methods in the public sector; (4) establishing government 2.0.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu