BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Title
Problem wyboru dostawcy na etapie analizy zamówienia w środowisku produkcji na zamówienie
Supplier Selection Problem at the Customer Enquiry Stage in Make to Order Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 692-700, rys., bibliogr.10 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Produkcja, Produkt, Magazynowanie
Production, Product, Storage
Note
summ.
Abstract
Z punktu widzenia różnicy między miejscem, gdzie wytwarzany jest produkt, a miejscem, do którego trafiają zlecenia klientów, środowiska produkcyjne można podzielić na produkcję na magazyn (make-to-stock - MTS) i produkcję na zamówienie (make to order - MTO)1. W przypadku środowiska MTS wyroby finalne lub półprodukty produkowane są na magazyn na podstawie prognoz. W środowisku MTO produkcja realizowana jest na podstawie składanych zamówień. Zlecenia klientów przychodzą losowo w czasie. Przedsiębiorstwo może zrealizować tylko niektóre z napływających zleceń ze względu na różne ograniczenia, pozostałe musi odrzucić.(fragment tekstu)

The performance of an enterprise now depends much on the performance and relationship of its customer-suppliers. Good customer-supplier relationships are important for an organization to respond to dynamic and unpredictable changes. Incoming orders, in make to order environment, typically require various changes in design, technological and material in the product. This requires searching new suppliers and subcontractors. Selecting sources of supply strongly depends on a purchasing department employee experience. This article presents a selection problem with the basic assumptions for the construction of a supplier selection system using case-based reasoning (CBR).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aamodt A., Plaza E., Case-based reasoning, foundational issues, methodological variations, and system approaches, AICom-Artificial Intelligence Communications 1994, 7 (1).
  2. Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
  3. Choy K.L., Lee W.B., Lau H.C.W., Choy L.C., A knowledge-based supplier intelligence retrieval system for outsource manufacturing, Knowledge-Based Systems 2005, 18.
  4. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
  5. Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008.
  6. Kempa A., Wspomaganie tworzenia odpowiedzi e-mail przy pomocy techniki wnioskowania na podstawie przypadków (CBR) www.swo.ae.katowice.pl/_ pdf/139.pdf
  7. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
  8. Pokojski J., Metoda case-based reasoning a model procesu projektowego i produktu w budowie maszyn, "Przegląd Mechaniczny" 2004, nr 6.
  9. Wieteska G., Kryteria oceny źródeł zaopatrzenia bezpośrednich dostawców jako element doskonalenia procesów logistycznych, "Logistyka" 2011, nr 6.
  10. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu