BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska), Radecki Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Internetowe giełdy transportowe jako narzędzia e-logistyki
Internet Transport Exchange as E-Logistic Tool
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 682-691, rys., bibliogr.14 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Internet, Transport, Logistyka, e-logistyka
Internet, Transport, Logistics, e-logistics
Note
summ.
Abstract
Internet stał się podstawą nowoczesnej gospodarki elektronicznej. Stworzył możliwość kreowania nowych modeli współpracy z partnerami we wspólnym środowisku biznesowym, jakie powstało na skutek globalizacji i nowych rozwiązań technicznych1. Kluczowym obszarem elektronicznego biznesu jest elektroniczna logistyka (e-logistyka). Porównując ją z e-biznesem, można zauważyć elementy specyficzne dla e-logistyki. Mówiąc najprościej, przez e-logistykę rozumiemy szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem oraz do wspomagania zarządzania jego otoczeniem biznesowym, a zwłaszcza jego łańcuchami dostaw, np. zaopatrzeniem2. Najważniejszym elementem specyficznym e-logistyki jest korzystanie z giełd elektronicznych. Ich liczba oraz popularność są z roku na rok coraz większe. Powodem jest redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście poszukiwania partnerów biznesowych.(fragment tekstu)

Transportation and related services have always played a big role in economy. Authors will present the essence and meaning of transport exchanges. Next, they will present types of exchanges occurring in the market. The rest of the market will introduce a functioning stock exchange TimoCom transport and its functions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cellary W., Techniki Internetowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 2. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.
 3. Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2009.
 4. Grzelak T., Zastosowanie technologii GPS, GPRS, wykorzystanie Internetu oraz systemu zdalnego zarządzania ruchem (ATMS) we współczesnym transporcie, http://www.wzieu.pl/zn/447/ZN_447.pdf#page=26 (28.08.2011).
 5. Kos B., E-biznes w sektorze TSL (Transport - Spedycja - Logistyka), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, EPU nr 58, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 2, Szczecin 2010.
 6. Kudelska I., Pawlak N., Wykorzystanie internetowej giełdy transportowej w dydaktyce, referat wygłoszony podczas VI Konferencji "Systemy informatyczne w zarządzaniu", zorganizowanej przez Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW 2011.
 7. Mieszaniec J., Ogrodnik R., Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem, http://www.ptzp.org.pl/ files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/106_Mieszaniec_J.pdf (5.12.2011).
 8. Niedzielski P., Internetowe rynki usług transportowych i spedycyjnych jako przykład e-businessu w transporcie i spedycji, Zeszyty Naukowe Oeconomicus, PTE, Szczecin 2002.
 9. Palonka J., Narzędzia technologii informacyjnej wykorzystywane w logistyce w e-gospodarce, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/410.pdf (28.12.2011).
 10. Rusin M., Jędrzejek Cz., Szpryngiel P., Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim, http://www.www.ploug.org.pl/ konf_08/ materialy/ pdf/17_Rusin.pdf (3.01.2012).
 11. Stajniak M., Komputerowe wspomaganie zarządzania flotą pojazdów i obsługą klienta w firmach branży transportowo-spedycyjnej sektora MSP, "Elektroniczne Czasopismo Naukowe z Dziedziny Logistyki" 2005, Vol. 1, Iss. 3, No. 5, http://www.logforum.net/pdf/1_3_5_05.pdf (5.12.2011).
 12. Wieczerzycki W., Januszewski P., E-logistyka czy m-logistyka, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 10/1010, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010.
 13. Wieczerzycki W., Wieluński J., Zastosowanie technologii agentowej w logistyce, Logistyka 2003/4.
 14. Wolffgram E., Pirk K., E-biznes, moda czy wymagania rynku, Materiały z Kongresu Logistycznego PTL, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu