BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzesaj Marcin (Uniwersytet Opolski)
Title
Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w biznesie internetowym - wyniki badań
Impact of the Internet Information Activity on the Competitiveness in Online Business - Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 664-672, rys., bibliogr.7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Informacja, Internet, Konkurencyjność
Information, Internet, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdza hipotezę postawioną w artykule, że wzrost internetowej aktywności informacyjnej prowadzi do wzrostu konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw działających w Internecie. Sześć grup przedsiębiorstw wyróżnionych pod względem poziomu internetowej aktywności informacyjnej - określonych przez syntetyczne mierniki internetowej aktywności informacyjnej (SMIAI), kształtuje zaobserwowaną zmienność miernika konkurencyjności (SMK) w sposób statystycznie istotny. Wyniki porównania poszczególnych grup aktywności informacyjnej wykazały, że grupy aktywności informacyjnej: najgorsza - 1, bardzo słaba - 2, słaba - 3, różnią się pod względem konkurencyjności w stosunku do grupy najlepszej - 6. Można więc wyciągnąć wniosek, że im mniej aktywne jest przedsiębiorstwo działające w Internecie, tym gorsza jest jego konkurencyjność. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na reprezentatywność próby.(fragment tekstu)

The author of this paper puts forward the following research hypothesis: "Growth of the Internet information activity leads to the increase of competitiveness in online business". Conducted statistical analysis confirms the hypothesis formed in the paper. Six groups of companies in terms of information activity - defined by synthetic indicator of information activity, shapes the variability of competitiveness's indicator in a statistically significant way. The conclusion is that the less active a company is on the Internet, the lower its competitiveness is observed. It should be emphasized that the results are restricted due to limited representativeness of the sample.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
  2. Kaas K.P., Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partneren und Rivalen, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1991, 61.
  3. Krzesaj M., Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym - metodyka oraz wyniki badań, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, EPU nr 68, Szczecin 2011.
  4. Krzesaj M., Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011 (w druku).
  5. Krzesaj M., Internetowa aktywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, EPU nr 57, Szczecin 2010.
  6. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
  7. Zar J.H., Biostatistical analysis, Third Edition, Prentice-Hall International 1974.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu