BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Psychologiczne aspekty decyzji inwestorów giełdowych
Psychological Aspects of Investment Process on the Stock Exchanges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 113-122, rys., bibliogr. poz. 9
Keyword
Inwestycje, Psychologia decyzji, Giełda papierów wartościowych
Investment, Decision psychology, Stock market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stosunek człowieka do ryzyka zależy między innymi od sposobu, w jaki są postrzegane zmiany różnych wielkości (np. dochodów). Wyniki licznych eksperymentów potwierdzają tezę, że ludzkie odczucia w znacznej mierze zależą nie od absolutnego poziomu bogactwa czy konsumpcji, lecz od zmian tych wielkości w stosunku do punktu odniesienia charakterystycznego dla poszczególnych osób. D. Kahneman i A. Tversky wyrażają pogląd, że większa wrażliwość na zmiany poszczególnych wielkości niż na stany końcowe to podstawowy aspekt natury ludzkiej. W związku z tym analizując użyteczność na przykład dochodów, należy uwzględniać nie tylko ich poziom, lecz również zmiany poziomu dochodów w stosunku do punktu odniesienia charakterystycznego dla danej osoby. (fragment tekstu)

Investment process is more complicated than theories show. Rate of return and risk are not sufficient factors to make investment decisions. When investors have to allocate own money another component have an more important influence on this process. The name of this component is emotions. So if emotions are so important - the role of psychology grows.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rabin M.: Psychology and economics. Department of Economics University of Califomia, Berkeley 1996.
  2. Tyszka T. red.: Psychologia ekonomiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  3. Barber B.M., Odean T.: Trading is hazardous tovour wealth: The common stock investment performance of individual investors. "Journal of Finance" 2001.
  4. Majewski S.: Znaczenie czynników pozaekonomicznych w grze giełdowej. Wyniki badań eksperymentalnych. Metody 2006 (poster na konferencji).
  5. Shiller R.J.: Irrational exuberance. Brodway Books, New York 2001.
  6. Thaler R.H.: Mental accounting matters. "Journal of Behavioral Decision Making" 1999.
  7. Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. GWP, Gdańsk 2003.
  8. Tarczyński W., Łuniewska M.: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004.
  9. Majewski S.: Społeczna odpowiedzialność spółek publicznych czy celowy wybór towarzystw funduszy inwestycyjnych. W: Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu