BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedlińska Renata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Znaczenie handlu elektronicznego w Polsce na tle krajów Europy środkowowschodniej
The Meaning of Electronic Trade in Poland on Background of Countries of Central the Eastern Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 652-663, tab.,rys., bibliogr.19 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Handel elektroniczny, Rynki elektroniczne
e-commerce, Electronic markets
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Rozwój Internetu jest bezpośrednią przyczyną zmian zachodzących na rynku. Tradycyjnie pojmowane rynki poszerzają się o rynki wirtualne nazywane elektronicznymi. Powstaje także nowy rodzaj podmiotu zwany przedsiębiorstwem wirtualnym. Informacja pojęta jako dobro ekonomiczne staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Pozyskanie informacji jest coraz mniej zależne od miejsca i czasu. Pojęcie rynku elektronicznego pojawiło się w literaturze w latach osiemdziesiątych.(fragment tekstu)

The internet trade becomes essential and the dynamically developing section of economy of countries the EŚW. Businessman and consumers with more and more larger interest and they uncover with boldness possibility what gives them Internet. The main aim of present report the j is the show the part and the meaning of electronic trade in countries the EŚW from special regard Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P, Internet w praktyce biznesu, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, za: Przedsiębiorstwo wirtualne, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Delfin, Warszawa 2002.
 2. Badania użytkowników Internetu, Katedra marketingu AE w Krakowie, "Computer Reseller News Polska" 2000, nr 4.
 3. Bloor R., Wirtualny b@zar - od jedwabnego szlaku po szlak @lektroniczny, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
 4. Chmielarz W., Handel elektroniczny w Polsce na tle krajów Europy Środkowowschodniej i USA, w: Międzynarodowa współpraca krajów Europy Środkowowschodniej w warunkach globalizacji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Warszawa 2002.
 5. http:,//www.biznes.pl
 6. http://unstats un.org/Und/wsd/pr/Technewsdailey.pdf
 7. http://www.home.pl
 8. http://www.unit.com.pl
 9. Information Society - Information Paper, European Ministerial Confe., Warszawa 2000.
 10. Internet World Stats, http://internetworldstats.com
 11. Kniaź A., Pozycja Polski w regionie, "PC Kurier" 2000, nr 10.
 12. Materiały z VII krajowej Konferencji EDI-EC Electronic Data Interchange- Electronic Commerce, red. M. Niedźwiedziński, Łódź-Dobieszków 1999.
 13. Net Troch, Millward Brown SMG/KRC lata 2001-2010.
 14. Trojański M., Handel elektroniczny, czyli co?, Raport - E-Biznes 2000.
 15. Turban E., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management, New York 1999.
 16. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 17. www.cordis.lu/esprint/ecomomy.com.htm (15.04.1997).
 18. www.internetstats.pl
 19. www.pcq.pl/archiwum/artykuly/kniaz_anna/2000_07_28/
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu