BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Gumiński Adam (Politechnika Śląska), Zoleński Wojciech (Politechnika Śląska)
Title
Uwarunkowania decyzji o realizacji kontraktu w przedsiębiorstwie budowy maszyn
Decision Circumstances of Contract Realization in Enterprise of Mechanical Engineering Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 642-651, rys., bibliogr.7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Rozwój gospodarczy, Przedsiębiorstwo
Economic development, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój gospodarki światowej stawia przedsiębiorstwom wymagania w zakresie coraz lepszego dostosowania do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych ich funkcjonowania. Można by w skrócie stwierdzić, że kluczem do sukcesu w wielu branżach są właściwe decyzje dotyczące podejmowania bądź niepodejmowania określonych działań zarówno operacyjnych, jak i strategicznych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie tych, które realizują kontrakty na zamówienie dla wąskiej grupy odbiorców, decyzje o podpisaniu określonych kontraktów wiążą zasoby przedsiębiorstwa na wiele miesięcy. Błędne decyzje w tym zakresie nie pozwalają w pełni wykorzystać istniejącego potencjału przedsiębiorstwa, a często prowadzą do jego ograniczenia ze względu na poniesione straty.(fragment tekstu)

In the paper factors and circumstances determining the decision of the contract agreement in the company of mechanical engineering industry were analysed. Achieved results were based on questionnaire surveys performed in chosen enterprises of mechanical engineering industry in the year 2011. The authors proposed the procedure of the contract legitimacy review, which should be undertaken to get the necessary information to make proper decision about contract acceptance or contract rejection. This procedure should be implemented as a functionality in the information system supporting knowledge management processes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gumiński A., Zoleński W., Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
  2. Gumiński A., Zoleński W., Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, red. J. Pyka, Katowice 2011.
  3. Kritchanchai D., MacCarthy B.L., Responsiveness of the order fulfillment process, "International Journal of Operations & Production Management" 1999, Vol. 19, No. 8.
  4. Turner T.J., Mendibil K., Bititci U.S., Daisley P., Breen T.H.J., Improving the reliability of the customer order fulfillment process in a product identification company, "International Journal of Production Economics" 2002, Vol. 78, No. 1.
  5. Lin F.R., Shaw M.J., Reengineering the order fulfillment process in supply chain networks, "The International Journal of Flexible Manufacturing Systems" 1998, Vol. 10, No. 3.
  6. Croxton K.L., The order fulfillment process, "The International Journal of Logistics Management" 2003, Vol. 14, No. 1.
  7. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu