BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boniecki Rafał (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Miciak Mirosław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Rawłuszko Józef (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
System monitorowania przewozów materiałów niebezpiecznych
Monitoring System for Dangerous Materials Transportation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 615-624, rys., bibliogr.6 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Przewozy towarowe, Monitoring
Cargo transportation, Monitoring
Note
summ.
Abstract
Stały wzrost natężenia ruchu na szlakach komunikacyjnych, globalizacja obrotu towarowego, narastająca urbanizacja kraju i zaostrzenie wymagań dotyczących ochrony środowiska - to jedne z głównych czynników wymuszających konieczność minimalizowania ryzyka związanego z przewozem materiałów niebezpiecznych. Ważność tych zagadnień została doceniona już szereg lat temu przez społeczność międzynarodową, czego wyrazem są wielokrotnie podejmowane próby udoskonalenia i unormowania procesów transportu materiałów niebezpiecznych zarówno ze strony ONZ, jak i Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

The legal, organizational and technical problems of enforcement and improving of safety of the dangerous material transport by roads were discussed in this paper. It was announced that modern teleinformatic technologies create possibility of diminishing the risks of accidents related to these processes and enlarging the safety level for people and environment. The teleinformatic monitoring system for dangerous materials transportation, connected online to the ERP system of the transport company was proposed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boniecki R., The use of Java 2 Enterprise Edition technology in the development of the Enterprise Resource Planning and the Custom-Relationship Management, w: Development of methods and technologies of informatics for process modeling and management, Polish Academy of Sciences 2006.
  2. Hazardous Materials Cooperative Research Program.Report 4, Emerging Technologies Applicable to Hazardous Materials Transportation Safety and Security, Transportation Research Board. Washigton D.C. 2011.
  3. Information Society Technologies Programme, GOOD ROUTE (Dangerous Goods Transportation Routing, Monitoring and Enforcement), IST-4-027873- STREP 2009.
  4. Moussa M.I., Information Management System for Hazardous Substances Transportation, "Australia Journal of Basic and Applied Sciences" 2007, Vol. 1 (3).
  5. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, Vol. 1, Fourteenth revised edition, United Nations, New York-Geneva 2005.
  6. Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, DzU z 2002 r., nr 199, poz. 1671, ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu