BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza obaw związanych z płatnościami zbliżeniowymi w Polsce na podstawie badań młodzieży akademickiej
Analysis of Concerns Associated With Contactless Payments in Poland - Youth Academic Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 603-612, rys., bibliogr.5 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Młodzież, Elektroniczne płatności
Youth, Electronic payments
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Płatności zbliżeniowe w Polsce w okresie ostatnich kilku miesięcy przeżywały prawdziwą falę zainteresowania. W telewizji czy też w innych środkach masowego przekazu pojawiały się serie reklam, komentarzy oraz "testów" dotyczących omawianego typu płatności. Zainteresowanie to było spowodowane szerokim projektem wprowadzenia do kieszeni polskiego klienta kart płatniczych umożliwiających płatności zbliżeniowe.(fragment tekstu)

In this article the author presents the study of students in terms of analysis of potential concern regarding the acceptance of contactless payments in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Informacje o kartach płatniczych III kwartał 2011 r., Warszawa 2011, www.nbp.pl
  2. Polasik Research, Polski rynek płatności zbliżeniowych - rok 2011, Wydawnictwo Transakcyjność - Innowacje, Raport badawczy, Wrzesień 2011 r., www.polasikresearch. pl
  3. Sadrak M., Karty zbliżeniowe w co czwartym portfelu, Open Finance, 25.10.2011, www.forbs.pl.
  4. Zakonnik Ł., Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatności bezgotówkowych opiewających na niskie kwoty, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. W. Bojar, PSZW, Bydgoszcz 2010, nr 29.
  5. www.pap.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu