BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Ignacy (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Rola towaroznawców w kształtowaniu jakości wyrobów
Role of Commodity Experts in Shaping of Products' Quality
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 5-12
Keyword
Towaroznawstwo, Jakość wyrobów
Commodity science, Quality of product
Note
summ.
Abstract
Dla poprawy jakości wyrobów należy przeprowadzić szereg działań, w tym szereg zmian organizacyjnych, które przeprowadzone kompleksowo i opracowane w odpowiedni system winny istotnie zmienić jakość wyrobów w odczuciu społecznym. Olbrzymią rolę mają tu do spełnienia towaroznawcy, którzy działając wszędzie tam, gdzie tworzy się jakość wyrobu, gdzie należy go pielęgnować i podtrzymywać jego użyteczność, mogą przyczynić się do istotnego postępu w tej dziedzinie. (fragment tekstu)

The quality of production has become a basic measure of the effectiveness of the entire national economy. A proeffective policy conducted by the leading countries (Japan, the F.R.G.) asserts this regularity. However, in this country a "proquantative" policy causes enormous losses of raw materials, energy and human labour. Against this background the author describes the role of an engineer - a commodity expert who should have an executive power everywhere marketable goods are manufactured, where a comodity's quality and consumer values are at stake. It is only him who knows what a commodity should be like in order to meet the present needs of consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu