BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszeborowski Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Innowacje w bankowości elektronicznej w Stanach Zjednoczonych
E-Banking Innovations in the United States
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 594-602, rys.,tab., bibliogr.15 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Innowacje, Bankowość elektroniczna
Innovations, E-banking
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Bankowość elektroniczna oferowana jest klientom za pomocą różnych kanałów komunikacji, wśród których wyróżnić można bankowość samoobsługową, telefoniczną, mobilną, telewizyjną, komputerową i internetową. Stany Zjednoczone odgrywają znaczącą rolę w rozwoju wszystkich powyższych kategorii bankowości elektronicznej. Innowacją, która szczególnie szybko zyskała uznanie amerykańskich klientów, jest bankowość internetowa.(fragment tekstu)

E-banking represents a variety of new effective delivery channels for banking products and services such as: self-banking, phone banking, mobile banking, TVbanking, PC-banking and Internet banking. Online banking has been regarded as the most important way to reduce cost and maintain or enhance services for consumers. Internet banking has grown rapidly in the United States and has become one of the most popular innovations adopted by customers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodyła K., Chmielewska E.J., Wykorzystanie internetu w bankowości, "Parkiet" 2000, nr 1520.
 2. Cronin M.J., Banking and Finance on the Internet, John Wiley and Sons, Nowy Jork 1997.
 3. Dinesh T.C., What the Future of Online Banking Authentication Could Be, www.infosys.com.
 4. FindingDulcinea Staff, On This Day, First Automatic Teller Machine in US Opened, www.findingdulcinea.com.
 5. Freed L. U.S. ForeSee Results. 2011 Online Banking Study, www.foreseeresults.com.
 6. Furst K., Lang W., Nolle D., Internet banking in the U.S., landscape, prospects, industry implications, www.occ.treas.gov
 7. Grzechnik J., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
 8. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kolodinsky J., Hogarth J., Hilgert M., The adoption of electronic banking technologies by US consumers, "The International Journal of Bank Marketing" 2004, Vol. 22.
 10. Liuhto K., Luštšik O., Sõrg M. i in., Organizational and sectoral changes in transition banking, Estonian experience, w: Dynamics around and within organizations, red. M. Vadi, R. Vedina, "Trames" 2007, Vol. 11.
 11. Polasik M., Bankowość elektroniczna. Istota - stan - perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 12. Przegląd Finansowy Bankier.pl, 16 grudnia 2007, nr 4.
 13. Robbins E., Consumer Attitudes and the Adoption of e-Banking, "The RMA Journal" 2010, Vol. 92.
 14. Rock W., Hira T., Loibl C., The Use of the Internet as the Source of Financial Information by Households in the United States, A National Survey, "International Journal of Management" 2010, Vol. 27.
 15. Vats A., The Next Wave in Internet Banking, www.infosys.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu