BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrodzka Wioletta (Politechnika Częstochowska)
Title
Wykorzystanie internetowych platform finansowych w analizie efektywności funduszy inwestycyjnych
Use the Internet Financial Platform to the Analysis of the Effectiveness of Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 571-581, tab., bibliogr.12 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Internet, Fundusze inwestycyjne
Internet, Investment funds
Note
summ.
Abstract
Nowoczesne platformy finansowe umożliwiają użytkownikom dostęp do funkcjonalnych aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych portfeli. Zmiany zachodzące na światowych rynkach finansowych wywołane globalnym kryzysem gospodarczym skłaniają do analizy wpływu zjawisk szokowych na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego. Celem analizy była ocena efektywności wybranej grupy polskich funduszy inwestycyjnych w 2011 roku z wykorzystaniem danych pochodzących z internetowej platformy finansowej. Sytuacja na światowych rynkach finansowych wpływa znacząco na wyniki przeciętnego funduszu inwestycyjnego polskich akcji. Przeprowadzona analiza wykazała jednak, iż mimo złej koniunktury giełdowej większość wskaźników skorygowanych o ryzyko inwestycyjne zaliczyła niektóre fundusze do grupy efektywnych.(fragment tekstu)

The paper paid special attention to the possible use of the Internet Financial Platform to the analysis of the effectiveness of Polish shares investment funds in the period during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages of considered methodology. The work pays special attention to the characteristics of the Polish investment funds market. A lot of space is also devoted to the broad description of the funds assessment methodology.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa, 2001.
 2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 3. Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne - rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Lintner, J., The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistica" 1965, Vol. 47, No. 1.
 5. Mazur M., Chróściński A., Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, ,,Rzeczpospolita" 1996, nr 229.
 6. Ostrowska E., Efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym - wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, nr 990, Wrocław 2003.
 7. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji zarządzanie portfelem, cz. 1 i 2, Wyd. PWE, Warszawa, 2001.
 8. Sharpe W.F., Capital assets prices: a theory of market equilibrium under condition of risk, "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
 9. Sikora T., Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayerowskiego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 248, NBP, Warszawa 2010.
 10. Skrodzka W., Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Materały WZ UGd. nr 4/5, Gdańsk 2011.
 11. Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002.
 12. Włodarczyk A., Efektywność inwestycyjna OFE w Polsce a procesy konwergencji, w: Procesy konwergencji w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, red. J. Urbańska, Wyd. WZP, Częstochowa, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu