BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grundke Günter (Wyższa Szkoła Handlowa w Lipsku)
Title
Rola towaroznawczych badań szkód w obrocie towarowym w rozwoju ocen jakości
Role of Defects' Investigation in Commodity Turnover in Expansion of Knowledge of Commodity Quality
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 13-20, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Jakość wyrobów, Szkody, Badania towaroznawcze
Commodity science, Quality of product, Damages, Commodity research
Note
summ.
Abstract
Często zdarza się, że towary, które zostały dokładnie zbadane według pewnych określonych kryteriów są reklamowane, ponieważ, jak się okazuje później, kryteria oceny jakości nie dostarczyły informacji o wadach, które wystąpiły. Stąd konieczność stałej weryfikacji i realizacji kryteriów oceny jakości. Autor zwraca uwagę, że towaroznawcze badanie szkód towarowych może stanowić bardzo użyteczne i praktyczne źródło informacji o ewentualnych wadach towarów i doskonały punkt wyjścia do weryfikacji i realizacji kryteriów oceny jakości towaru.

As regards the knowledge of commodity quality criteria of its estimation are of great importance. Their determination is neither easy nor simple. It often happens that commodities which have been thoroughly examined according to some definite criteria are nevertheless complained of because, as it turns out later, the criteria have not provided for a defect that has occurred. Hence the necessity of constant verification and completion of criteria of quality estimation. The author points out that an investigation of defects may provide a very useful and practical source of information about possible defects of commodities and an excellent point of departure for the verification and completion of criteria of estimation of commodity quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beckmann J., Vorbereitung zur Warenkunde, oder Kenntnis der vornehmsten ausländischen Waaren, 1. Stück, Göttingen 1973, s. XI i XII (Wznowione wydanie "Zentralantiquariat der DDR Leipzig" z posłowiem G. Grundkego).
  2. Encyklopedia wydana przez Diderota i d'Alemberta, Lipsk 1972, s. 24.
  3. Grundke G., Warenschäden im Modell. Zur Anwendung der Modellbetrachtung bei der Aufklärung von Warenschäden (Szkody towarowe w ujęciu modelowym. Zastosowanie modeli do wyjaśnienia szkód towarowych); VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1982.
  4. Lenin W.I., Aus dem philosophischen Nachlass. Exzerpte und Randglossen (1949), s. 111 (tłumaczenie na podstawie wydania niemieckiego).
  5. Lenin W.I., Materialismus und Empiriokritizimus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie, Berlin 1952, s. 180.
  6. Panorama des zeitgenössischen Denkens. Gaetan Picon. Stuttgart (Hamburg, bez podania roku, s. 430).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu