BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Stokłosa Krzesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Określenie higroskopijności pieczywa cukierniczego na przykładzie wybranych herbatników
Determination of Cakes' Humidity on the Example of Assorted Biscuits
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 31-38, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Wyroby cukiernicze, Badania towaroznawcze, Jakość produktów żywnościowych
Storage of food products, Confectionery, Commodity research, Food quality
Note
summ.
Abstract
W rozważaniach nad wpływem wilgotności względnej otoczenia na jakość zapakowanego pieczywa cukierniczego, szczególnie istotnym zagadnieniem jest określenie zależności wilgotności równowagowej produktu od wilgotności względnej otoczenia w procesie sorpcji i desorpcji. celem podjętych badań było więc określenie higroskopijności pieczywa i próba jej interpretacji. (fragment tekstu)

Because of the necessity of the knowledge of sorption and disorption isotherms of cakes in unit-packages an attempt has been made at the determination of their run and their formal projection, the more so as such projections have not been done before. The cakes have been represented by an assortment of biscuits which have been investigated. They have been selected because of their hygroscopicity, their varied structure and fat content. The conducted investigations have confirmed a close dependence of cakes' stability on the relative humidity of the parameters characterizing the conditions of a maximal stability of there products. Moreover, they have enabled a verification of optimal and critical parameters of water content in biscuits and corresponding humidity values of the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BN-76/8098-11, Wyroby cukiernicze trwałe. pakowanie, przechowywanie i transport.
  2. Heiss R., Haltbarkeit und Sorptionsverhalten wasserarmer Lebensmittel, Springer-Verlag Berlin 1968.
  3. PN-63/A-88027, Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie zawartości suchej masy.
  4. PN-64/B-03420, Wentylacja i klimatyzacja. dane klimatyczne i parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
  5. Rozprawa doktorska (22 II 1983), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Instytut Towaroznawstwa, Promotor: doc. dr Mieczysław Skrzypek.
  6. Zalas H., Figurna A., Określenie wilgotności równowagowej dla wyrobów cukierniczych jako czynnika determinującego ich stabilność w czasie produkcji i przechowywania, maszynopis ZLB przy PZPC, Bydgoszcz 1974.
  7. ZN-75/MPSS-H-3-276, Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki nieprzekładane. Herbatniki Skawinki.
  8. ZN-77/MPSS-H-3-437, Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki nieprzekładane. herbatniki Bartoszki.
  9. ZN-78/MPSS-H-3-577, Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki nieprzekładane. Herbatniki Rosario.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu