BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska-Liszka Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Badanie zależności współczynnika stratności dielektrycznej tg δ od zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w oleju sojowym poddanym procesom starzenia w warunkach naturalnych i przyspieszonych
Investigation of Dependence of tg δ Dielectric Loss Coefficient on Free Fatty Acids Content in Soya Oil Undergoing Aging Process under Natural and Accelerated Conditions
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 39-51, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Proces starzenia, Oleje roślinne, Olej jadalny, Jakość produktów żywnościowych
Aging process, Vegetable oils, Edible oil, Food quality
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy była próba stwierdzenia jak zmienia się współczynnik stratności dielektrycznej tg δ oraz liczba kwasowa w oleju sojowym poddanym procesom starzenia w warunkach naturalnych i przyspieszonych. Ponadto celem pracy była próba stwierdzenia czy i w jakim stopniu istnieje zależność pomiędzy wielkością współczynnika stratności dielektrycznej tg δ, a zawartością wolnych kwasów tłuszczowych w badanym oleju. (fragment tekstu)

The aging process of soya oil is accompanied by a decrease of its quality demonstrated, among others, by an increase of free fatty acid as well as an increase of the value of the tg δ dielectric loss. The aim of the presented paper is an attempt at the determination if and to what extent exists a dependence between the values of the tg δ dielectric loss coefficient and the content of free fatty acid in soya oil undergoing an aging process in the natural and accelerated conditions. The dependence in question has not been found in the soya oil stored under natural conditions. The dependence tg δ=f(LK) has been found in the soya oil exposed to UV, IR and UV+IR rays. This dependence has been presented in the form of a square equation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen R.R., Journal of American Society, 32, 67 (1955).
 2. Beljaev M., Ryžkova N., Masłožirovaja Promyszlennost, 4, 25 (1977).
 3. Czechowska-Liszka M., Sowa T., Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka, materiały z III Międzynarodowego Sympozjum IGWT, Kraków, s. 54-58 (1981).
 4. Czermiński J., Iwasiewicz A., paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa (1974).
 5. Kahlenberg L., Transection of American Elektrochemical Society, 1, 167 (1905).
 6. Lüdde K.H., Fette Seifen Anstrichmitteln, 61, 1156 (1969).
 7. Nguyen Quang Toan, praca doktorska, Instytut Towaroznawstwa AE, Poznań (1974).
 8. Szczepanik Z.R., Matelonek A., Technologiczne Problemy jakości, Zeszyty Naukowe SGPiS, Warszawa, 93, 295 (1973).
 9. Tumanov A., Mgebrišvili T., Masłožirovaja Promyszlennost, 9, 10 (1978).
 10. PN-75/A-86908 Tłuszcze roślinne jadalne. Rafinowane oleje roślinne.
 11. PN-60/A-86921 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie liczby kwasowej.
 12. PN-69/B-04403 Pomiary przenikalności dielektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu