BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzebiński Artur A. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zmiany polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2011
Changes in the Structure of the Mutual Funds Market in the Period of 1991-2011 Years
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 261-275, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusze powiernicze, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Investment funds, Trust funds, Investment fund companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Fundusze inwestycyjne już od kilku lat stanowią ważne aktywa w portfelach inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Ze względu na coraz mniej restrykcyjne przepisy prawne stają się konkurencyjne w stosunku do innych klas aktywów. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji rynku funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne oraz dalsze zmiany w strukturze tego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem roli determinant prawno-podatkowych. (abstrakt oryginalny)

Investment funds for several years, are important assets in the portfolios of individual and institutional investors. Due to increasingly stringent regulations are competitive in comparison to other asset classes. The purpose of this article is to present the changes in the structure of the investment fund market, with particular emphasis on the role of the determinants of legal and fiscal determinants. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dawidowicz D. (2005), Rozwój funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, [w:] Karpuś P., Węcławski J (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 2. Dawidowicz D. (2008), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa.
 3. Jarosz D. (1997), DWS - kolejny fundusz powierniczy, "Parkiet", 01.10.1997.
 4. Miziołek T. (1998), Coraz więcej funduszy, ,,Nasz Rynek Kapitałowy", 4, 70-72.
 5. Miziołek T. (2001a), Rok funduszy dywidendowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", 124(4), 69-73.
 6. Miziołek T. (2001b), Nowe fundusze na rynku, "Nasz Rynek Kapitałowy", 129(9), 90-93.
 7. Miziołek T. (2005), Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce rok po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Karpuś P., Węcławski J (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. STFI (2001), Raport 2000, Warszawa.
 9. IZFiA (2005), Raport 2004, Warszawa.
 10. IZFiA (2006), Raport 2005, Warszawa.
 11. Królik K. (2005), Fundusze funduszy i nowy produkt w ofercie TFI, [w:] Karpuś P., Węcławski J (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 12. Multibank (2012), MultiBank - wprowadzi na rynek nowy produkt Centrum Oszczędzania, http://media.multibank.pl/pr/5313/multibank-wprowadzi-na-rynek-nowy-produktcentrum-oszczedzania (17.03.2012).
 13. Parczewski J. (2001), Jak to z rynkiem było, "Parkiet", 02.06.2001.
 14. Perez, K. (2012), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Potoczek P. (2011), Sekurytyzacja i fundusze sekurytyzacyjne, [w:] Perez K., Ziarko-Siwek U. (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 16. Przybylska-Kapuścińska W., Borowski G., (2004), Opodatkowanie inwestycji jako czynnik determinujący rozwój polskiego rynku instytucji wspólnego inwestowania, [w:] Dziawgo D. (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 17. Siwek K. (2002), Oferta dla bogatych, "Parkiet", 24.12.2002.
 18. Siwek K. (2003a), TFI będą walczyć o gotówkę, "Parkiet", 23.08.2003.
 19. Siwek K. (2003b), Fundusze antypodatkowe gorsze od bonów?, "Parkiet", 09.10.2003.
 20. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. 1991, nr 35, poz. 155.
 21. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. 1994, nr 4, poz. 17.
 22. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 1997, nr 139, poz. 933.
 23. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2000, nr 114, poz. 1192.
 24. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1576.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu