BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedan Roman (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji ośrodków ponadlokalnych : (na przykładzie Jarosławia)
Source
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2005, vol. 1, s. 103-107, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne
Keyword
Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Rozwój miasta, Rozwój gospodarczy
Entrepreneurship, Innovative character, City development, Economic development
Country
Jarosław
Abstract
Przedsiębiorczość w najszerszym ujęciu obejmuje trzy podstawowe elementy tj. pojęcie przedsiębiorcy, działania przedsiębiorcze oraz przedsiębiorstwo jako organizację przedsiębiorczą. Pod pojęciem przedsiębiorcy kryją się ludzie rozpoczynający działalność gospodarczą nastawioną na zysk, a więc prowadzący interesy na własny rachunek i całkowicie odpowiedzialni za efekty swojej działalności. Osoby te wykorzystują zaistniałe warunki tj. szanse i okazje pojawiające się w ich otoczeniu. Starają się oni wprowadzić jak najwięcej zmian, podejmując działania innowacyjne i przetwarzają otaczającą ich rzeczywistość, niezależnie od posiadanych zasobów i środków. Według P. Druckera (1992) przedsiębiorca to człowiek, który nabywa środki produkcji i wykorzystuje je do wytwarzania wprowadzonych na rynek produktów. Uważa on przedsiębiorcę za człowieka poszukującego zmian i odpowiedzialnego za nie, a także wykorzystującego je jako swoją szansę. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE. Warszawa.
  2. Makieła Z., Rachwał T., 2002. Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
  3. Makieła Z., Rachwał T., 2005. Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik. Wyd. IV, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
  4. Penc J., 1999. Innowacje i zmiany w firmie. Transformacje i sterowanie rozwojem firmy. Agencja Wydawnicza PLACED. Warszawa.
  5. Piasecki B., 1992. Polityka rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w państwach centralnej i wschodniej Europy. Międzynarodowy Kongres Małego Biznesu. Warszawa.
  6. Rościszewski M., 1997. Polska granica wschodnia. Geopolitical Studien. Wol. 1. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa.
  7. Zioło Z., 1999. Transformacja struktur regionalnych Polski południowo-wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych. PAN Oddział w Krakowie. Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2083-3296
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu