BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żytniewski Mariusz (University of Economics in Katowice, Poland), Sołtysik Andrzej (University of Economics in Katowice, Poland), Kowal Radosław (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Creation of Software Agents' Society from the Perspective of Implementation Companies. The Advantages of Their Use, the Problems of Construction and Unique Features
Tworzenie społeczności agentów programowych z perspektywy wybranych firm wdrożeniowych. Zalety ich zastosowania, problemy budowy oraz unikalne cechy
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (29), s. 162-171, bibliogr. 12 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie wiedzą
Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Różnorodność rozwiązań informatycznych wspierających działanie organizacji opartych na wiedzy skłania do podejmowania badań stosowalności w tym obszarze agentów programowych. Agenty programowe, dzięki zdefiniowanym mechanizmom reprezentacji wiedzy, pozwalają na propagowanie wiedzy między pracownikami danej organizacji, wspomagają także działania biznesowe, wspierając np. obsługę klienta, promowanie marki. W niniejszym artykule ukazano zagadnienia dotyczące przeprowadzanych wywiadów z firmami zajmującymi się wdrażaniem i projektowaniem takich rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

The variety of solutions supporting operations of a knowledge-based organization tends to conduct research in the area of the applicability of software agents. Software agents allow, thanks to the defined mechanisms of representation of knowledge, the promotion of knowledge between employees of the organization and help to support business activities such as customer service and promoting the brand. In this article we will present a list of issues concerning interviews conducted with companies involved in the design and implementation of such solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Computer Science Department, Oklahoma State University, Tulsa, OK 74106 USA.
 2. IBM Blue Eye Project - Emotional Mouse, http://www.almaden.ibm.com/cs/BlueEyes/index.html, http://www.sciforums.com/Blue-Eye-Project-Emotional-Mouse-t-4956.html.
 3. Ivanovic M., Budimac Z., Software Agents: State-of-the-Art and Possible Applications International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'2012, 12, pp.11-22.
 4. Kuligowska K., Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci, Ekonomia, Warszawa 2007, pp. 99-112.
 5. Paprzycki M., Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowania, 2009, http://www.e-informatyka.pl/wiki/Agenci_programowi_jako_metodologia_tworzenia_oprogramowania [accessed: 20.05.2013].
 6. Sołtysik A., Kostrubała S., Projektowanie i budowa inteligentnych interfejsów użytkownika, [in:] Decision Support Systems Conference SWO'2013, eds. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, University of Economics in Katowice, Katowice 2013 (positively reviewed article).
 7. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Żytniewski M., Software Agent Societies for Process Management in Knowledge-Based Organization, European Conference on Knowledge Management - ECKM 2013, 2013 (positively reviewed article).
 8. Too Chuan Tan J., Inamura T., Extending Chatterbot System into Multimodal Interaction Framework with Embodied Contextual Understanding, [in:] HRI '12: Proceedings of the Seventh Annual ACM/IEEE International Conference On Human-Robot Interaction, 2012, pp. 251-252.
 9. Van Elst L., Dignum V., Abecker A., Towards agent-mediated knowledge management, [in:] Agent-Mediated Knowledge Management, eds. L. Van Elst, V. Dignum, A. Abecker, Springer Verlag, 2004.
 10. Zimmerman J., Forluzzi J., Mancuso V., Kwak S., How interface agents affect interaction between humans and computers, [in:] DPPI '07 Proceedings of the 2007 Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces, 2007, pp. 209-221.
 11. Żytniewski M., Development of the conception of software agent societies, Conference Materials "European Space of Electronic Communication", Copenhagen 2013.
 12. Żytniewski M., Ontologies in multiagent systems, [in:] Decision Support Systems Conference SWO'2010, eds. T. Porębska-Miąc, aH. Sroka, University of Economics in Katowice, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu