BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Wrocław University of Economics, Poland), Hernes Marcin (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The N-Optimality and Incon-Sistency of Knowledge Postulates of Consensus Determining in Decision Support Systems
Postulaty n-optymalności oraz niezgodności wiedzy w wyznaczaniu consensusu w systemach wspomagania decyzji
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (29), s. 152-161, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Systemy wspomagania decyzji, Podejmowanie decyzji
Decision Support Systems (DSS), Decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono problem zdefiniowania dodatkowych postulatów wyznaczania consensusu w systemach wspomagania decyzji. W pierwszej części scharakteryzowano stosowane dotychczas metody i postulaty wyznaczania consensusu. Następnie opracowano nowe postulaty, odnoszące się w szczególności do systemów wspomagania decyzji, a także zaprezentowano możliwości ich wykorzystania w rozwiązaniach praktycznych. Przedstawiono również funkcję consensusu spełniającą te postulaty. Wykorzystanie opracowanych postulatów może w konsekwencji mieć pozytywny wpływ na elastyczność procesu podejmowania decyzji, jak również ograniczyć poziom ryzyka związanego z tym procesem.(abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of consensus determining postulates defined in decision support systems. The consensus determining methods and the general postulates for consensus estimation and their characteristics are presented in the first part. Next, the definitions of new postulates pertaining to decisions support systems were elaborated, and the possibility of their use in practical solutions is presented. The consensus function granting these postulates is also characterized. The application of these postulates, as a consequence, can lead to the process of making decisions will be more flexible, and the risk involved in decisions will be significantly reduced.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barthlemy J.P., Janowitz M.F., A formal theory of consensus, [in:] J. Siam, Discrete math, 1991, 4.
 2. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Distributed System. Concept and Design, WNT, 1998.
 3. Daniłowicz C., Nguyen N.T., Metody wyboru reprezentacji podziałów i pokryć uporządkowanych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1992.
 4. Dyk P., Lenar M., Applying negotiation methods to resolve conflicts in multi-agent environments, [in:] Multimedia and Network Information Systems, MISSI 2006, ed. A. Zgrzywa, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006.
 5. Hernes M., Weryfikacja metod consensusu w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji finansowych, "Business Informatics" 2011, no. 22, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu Wrocław 2011.
 6. Hernes M., Nguyen N.T., Deriving consensus for incomplete ordered partitions, [in:] Intelligent Technologies for Inconsistent Knowledge Processing, ed. N.T. Nguyen, Advanced Knowledge International, Australia 2004.
 7. Hernes M., Nguyen N.T., Deriving consensus for hierarchical incomplete ordered partitions and coverings, "Journal of Universal Computer Science" 2007, no. 13(2), pp. 317-328.
 8. Hernes M., Sobieska-Karpińska J., Susceptibility to consensus of conflict situation in intelligent multi-agent decision support system, [in:] Information Management, eds. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdansk University Press, Gdańsk 2009.
 9. Jajuga K., Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Warszawa 2007.
 10. Korczak J., Lipiński P., Agents systems in capital market decision support, [in:] Evolution Multi-Agent Information Systems in Socio-Economic Environment, eds. S. Stanek, H. Sroka, M. Paprzycki, M. Ganzha, Placet Press, Warszawa 2008.
 11. Korczak J., Bac M., Drelczuk K., Fafuła A., A-Trader - Consulting Agent Platform for Stock Exchange Gamblers, [in:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław 2012.
 12. Korczak J., Hernes M., Bac M., Risk avoiding strategy in multi-agent trading system, [in:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, 2013 (in press).
 13. McMorris F.R., Mulder H.M., Powers R.C., The median function on median graphs and semilattices, "Discrete Applied Mathematics" 2000, no. 101.
 14. Nguyen N.T., Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2002.
 15. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Determining consensus in distributed computer decision support system, [in:] Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych, nr 31, ed. J. Dziechciarz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 16. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Consensus determining algorithm in multiagent decision support system with taking into consideration improving agent's knowledge, [in:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wrocław 2012.
 17. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., The postulates of consensus determining in financial decision support systems, [in:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków 2013 (in press).
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu