BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciszewska-Mlinaric Mariola (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Obłój Krzysztof (Uniwersytet Warszawski; Akademia Leona Koźmińskiego)
Title
Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Organizational context and relational capability of SMEs
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 41-54, tab., bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kooperacyjne relacje firm z kluczowymi aktorami otoczenia biznesowego cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy. W artykule łączymy podejście zasobowe i relacyjne, aby przyczynić się do głębszego zrozumienia kontekstu organizacyjnego, który wspiera rozwój zdolności relacyjnej firmy. Wyselekcjonowane do badań czynniki kontekstu organizacyjnego to: wewnętrzny kapitał społeczny, poziom motywacji ekonomicznej oraz styl podejmowania decyzji. Prezentowane wyniki opierają się na próbie małych i średnich firm, eksporterów działających w najbardziej umiędzynarodowionych sektorach słoweńskiej gospodarki. Hipotezy są weryfikowane przy wykorzystaniu modeli regresji liniowej. Wyniki pokazują, że dwa z trzech czynników kontekstu organizacyjnego wywierają wpływ na poziom zdolności relacyjnej firmy - wewnętrzny kapitał społeczny oraz poziom motywacji ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Cooperative relationships that firms develop with key actors in their task environment received in recent decades much attention. The paper draws on the resource -based view and the relational theory to examine the relationship between the organizational context and the firm relational capability. It is hypothesized that internal social capital, economic motivation policy and decision making style influence the firm relational capability. The theory is tested with cross sectional data concerning SMEs from most internationalized industries in Slovenia. Results of regression analysis partially support the hypotheses. Fostering internal social capital and using economic motivators lead to the higher level of relational capability in a supplier network, while in case of a customer network only internal social capital does. Decision- making style is not significant neither in a supplier nor in a customer network. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andersen O., Kheam L.S., Resource based theory and international growth strategies: an exploratory study, "International Business Review" 1998, Vol. 7, s. 163-184.
 2. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, s. 99-120.
 3. Bruton G.D., Ahstrom D., Obłój K., Entrepreneurship in emerging economies: where are we today and where should the research go in the future, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2008, Vol. 32 (1), s. 1-14.
 4. Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35, s. 128-152.
 5. Dyer J.H., Singh H., The relational view: cooperative strategy and sources of inter- -organizational competitive advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23 (4), s. 660-679.
 6. Gnyawali D.R., Madhavan R., Cooperative networks and competitive dynamics: a struc- tural embeddness perspective, "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26 (3), s. 431-445.
 7. Hofstede G., Cultures Consequences, Sage, London 1991.
 8. Ireland R.D., Hitt M.A., Vaidyanath D., Allience management as a source of competitive advantage, "Journal of Management" 2002, Vol. 28 (3), s. 413-446.
 9. Johanson J., Vahlne J.E., The internationalization process of the firm: a model of know- ledge development and increasing foreign market commitments, "Journal of International Business Studies" 1977, Vol. 8, nr 1.
 10. Lorenzoni G., Lipparani A., The leveraging of interfirm relationships as a distinctive or- ganizational capability: a longitudinal study, "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, s. 317-338.
 11. McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGrow -Hill, London 1960.
 12. Mathews J. Dragon multinationals : new players in 21st century globalization " Asia Pacific Journal of Management" 2006, Vol. 23, s. 5-27.
 13. Meyer K.E., Peng M.W., Probing theoretically into central and eastern Europe: Transactions, resources, and institutions, "Journal of International Business Studies" 2005, Vol. 36 (6), s. 600-621.
 14. Nadkarni S., Perez P.D., Prior conditions and early international commitment: the me- diating role of domestic mindset, "Journal of International Business Studies" 2007, Vol. 38, s. 160-176.
 15. Nahapiet J., Goshal S., Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23 (2), s. 242-266.
 16. Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Boston, MA 1982.
 17. Ouchi W., Theory Z, Addison Weseley, Reading, Boston, MA 1980.
 18. Prahalad C.K., Bettis R.A., The dominant logic: a new linkage between diversity and per- formance, "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7, s. 485-501.
 19. Rynes S.L., Gerhard B., Minette K.A., The importance of pay in employee motivation: Di- screpancies between what people say and what they do, "Human Resource Management" 2004, Vol. 43 (4), s. 381-394.
 20. Shipton H., Dawson J., West M., Patterson M., Learning in manufacturing organizations: what factors predict effectiveness?, "Human Resource Development International" 2002, Vol. 5, s. 55-72.
 21. Szulanski G., Exploring internal stickiness; impediments to the transfer of best practice within the firm, "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17, s. 27-43.
 22. Suarez -Ortega S.M., Alamo -Vera F.R., SMES' internationalization: firms and managerial factors, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2005, Vol. 11 (4), s. 258-279.
 23. Van Gorder B.E., Moving back to centralization, "Credit" 1990, nr 3, s. 12-15.
 24. Yli -Renko H., Autio E., Tontti V., Social capital, Knowledge, and the international growth of technology -based new firms, "International Business Review" 2002, Vol.11, s. 279-304.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu