BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Uniwersytet Jagielloński)
Title
Metafory, archetypy i paradoksy organizacji
Metaphors, archetypes and paradoxes of the organization
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 55-69, tab., bibliogr. 60 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie, Paradoks, Archetypy
Management, Paradox, Archetypes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój alternatywnych paradygmatów w naukach o zarządzaniu prowadzi do znaczącego wzbogacenia instrumentarium metodologicznego. Wśród zróżnicowanych metod analizy organizacji warto również zwrócić uwagę na metody analizy hermeneutycznej, czerpiące przede wszystkim z nurtu tekstualizmu, mającego znaczącą pozycję w humanistyce, a także antropologii kulturowej, socjologii humanistycznej oraz językoznawstwa i literaturoznawstwa. Metody te mają charakter badawczy i pragmatyczny oraz sytuują się w paradygmatach alternatywnych, w tym przede wszystkim w interpretatywizmie, radykalnym stukturalizmie oraz postmodernizmie. Przykładami zastosowań tego typu podejść mogą być metody wykorzystujące metafory, archetypy, paradoksy zarządzania oraz odwołujące się do "poetyki" organizacji. (abstrakt oryginalny). - The development of alternative paradigms in the sciences of management leads to a significant enrichment of methodological instruments. Among the different methods of analysis, organizations should also pay attention to the hermeneutic method of analysis, drawing primarily from humanities, and most of all: cultural anthropology, sociology, humanities, and linguistics. These methods are research and pragmatic and are situated in alternative paradigms, including primarily interpretative approach, radical structuralism and postmodernism. Examples of applications of this type of approach may be the method of using metaphors, archetypes, and manage the paradoxes that relate to the "poetics" of the organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alvesson M., "The Play of Metaphors", W: J. Hassard, M. Parker (eds.) Postmodernism and Organizations, London: Sage 1993.
 2. Alvesson M., Willmott H., Making Sense of Management. A Critical Introduction, London Sage 1996.
 3. Black M., More about methaphor, [in:] "Methaphor and Thought", A. Ortony (ed.), Cambridge 1979.
 4. Brown T.L., Making Truth: Metaphors in Science, Urbana, IL: University of Illinois Press 2003.
 5. Cassirer E., Language and Myth, Dover Publications, New York 1946.
 6. Charteris -Black J., The Persuasive Power of Metaphor, Houndsmills, UK: Palgrave MacMillan 2005.
 7. Clancy J.J., The Invisible Powers. The Language of Business, Lexington Books, Lexington 1989.
 8. Clegg S.R. (ed.), Management and Organization Paradoxes, Amsterdam: John Benjamins 2002.
 9. Cornelissen J.P., Beyond Compare: Metaphor in Organization Theory, "Academy of Management Review" 2005, No. 3 (4).
 10. Cunliffe A.L., Social poetics as management inquiry: A dialogical approach, "Journal of Management Inquiry" 2002, No. 2 (11).
 11. Czarniawska B., Writing Management. Organizational Theory as a Literary Genre, Oxford: Oxford University Press 1999.
 12. Duberley J., Johnson Ph., Understanding Management Research: An Introduction to Epistemology, London: Sage 2003.
 13. Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, Znak, Kraków 1996.
 14. Edinger E.F., Ego and Archetype, Shambhala Publications 1992.
 15. Encyklopedia PWN, www.encyklopedia.pwn.pl, hasło: paradoks.
 16. Fletcher J., Olwyler K., Paradoxical Thinking: How to Profit From Your Contradictions, San Francisco: Berrett-Koehler 1997.
 17. Grant D., Oswick C. (eds.), Metaphor and Organizations, London: Sage 1996.
 18. Handy Ch., Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 19. Hatch M.J., Yanow D., Methodology by metaphor: Ways of seeing in painting and research, "Organization Studies" 2008, No. 29.
 20. Heracleous L., Jacobs C.D., Crafting strategy: The role of embodied metaphors, "Long Range Planning" 2008, No. 41.
 21. Hughes P., Brecht G., Vicious Circles and Infinity - A Panoply of Paradoxes, Garden City, New York: Doubleday 1975.
 22. Jacobson R., Essais de linguistique générale, Paris 1969.
 23. Jäkel O., Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu, Universitas, Kraków 2003.
 24. Jung C.G., The Archetypes and the Collective Unconscious, Princeton, NJ: Bollingen 1968.
 25. Kets de Vries M., Organizational Paradoxes, London: Tavistock 1980.
 26. Konecki K., Archetypy i symbole w reklamie, "Marketing i Rynek" 2002, nr 7, (współautor - Kamila Potomska).
 27. Kostera M., Organizacje i archetypy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 28. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 29. Krupski R., Archetypy organizacji jako źródła inspiracji, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym świecie, AE Poznań, Poznań 2000.
 30. Krupski R., Archetypy organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie?, J. Skalik (red.), PN AE Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 31. Krupski R., Uniwersalne mechanizmy organizacji jako archetypy systemów sztucznej inteligencji wspomagających zarządzanie, [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, A. Binsztok, K. Perechuda (red.), PN AE, nr 1132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 32. Kuhn T.S., Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970-1993 i wywiad rzeka z autorem słynnej 'Struktury rewolucji naukowych', Sic!, Warszawa 2003.
 33. Kwiatkowski S., O psie, płocie, paradygmacie teorii organizacji i przyszłości praktyki zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 12, 1996: nr 1.
 34. Lakoff G., Johnson M., Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press 1980.
 35. Lakoff G., Turner M., More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, University of Chicago Press, Chicago 1989.
 36. Lehner J., Metaphors, Stories, Models: A Unified Account of Decisions. Part 2 What Managers Do, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice" 2002, Vol. 3, No. 2.
 37. Lehner J., Metaphors, Stories, Models: A Unified Account of Decisions. Part 1 Making Sense of the Decision Context, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice" 2002, Vol. 3, No. 1.
 38. Miller D., Friesen P.H., Archetypes of Strategy Formulation, "Management Science" 1978, No. 24.
 39. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 40. Muna F.A., 7 Metaphors on Management. Tools for Managers in the Arab World, Gower, Burligton 2003.
 41. Niemczyk J., Analogie w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", 2002, nr 3 (109).
 42. Nitzsche F., Wola mocy, Mortkowicz, Warszawa 1910-1911.
 43. Oswick C., Jones P., Beyond correspondence? Metaphor in organization theory, "Academy of Management Review" 2006, No. 2 (31).
 44. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 45. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 46. Perriton L., Sleeping with the enemy? Exploiting the textual turn in management research, "International Journal of Social Research Methodology" 2001, No. 1 (4).
 47. Quine W.V., The Ways of Paradox and Other Essays, Random House 1996.
 48. "Human Relations" 1989, No. 42.
 49. Rutenberg D.P., Organizational Archetypes of a Multi-national Company, "Management Science" 1970, No. 6 (16).
 50. Sackmann S., The Role of Metaphors in Organization Transformation, "Human Human Relations" 1989, Vol. 42, No. 6.
 51. Schmidt C.M., Methaphor and Cognition: A Cross-Cultural Study of Indigenous and Universal Constructructs in Stock Exchange Reports, Intercultural Communication, issue 5, http://www.immi.se/intercultural/
 52. Skoldberg K., The Poetic Logic of Administration: Styles and Changes of Style in the Art of Organizing, "Routledge Studies in Management, Organizations and Society" 2002.
 53. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1990.
 54. Sproull R.L., A Scientist's Tools for Business: Metaphors and Modes of Thought, Rochester, University of Rochester Press, New York 1997.
 55. Streatfield P.J., The Paradox of Control in Organizations. London: Routledge 2001.
 56. Sułkowski Ł., Czy rynek można postrzegać jako pole bitwy, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 10.
 57. Sułkowski Ł., Temple, church and religion metaphors in values management, "Management" 2008, nr 1.
 58. Weick K.E., Westley F., Organizational Learning: Affirming an Oxymoron, [in:] S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord (eds.), Handbook of Organization Studies, London: Sage 1996.
 59. Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 1972.
 60. Zohar A., Paradoxical Dimensions of Organization, Working Paper, Toronto: Schulich School of Business 1995.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu