BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbkowicz Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Ząbkowicz Jerzy (Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie)
Title
Chiński kapitalizm idzie w świat
China's capitalism goes global
Source
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 2, s. 103-112, bibliogr. 4 poz.
Organization and Management
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Rynki towarowe, Surowce
Foreign investment, Commodity markets, Raw materials
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Tematem artykułu są zagraniczne inwestycje bezpośrednie chińskich przedsiębiorstw (outward), które są znacznie mniej opracowane niż zagraniczne inwestycje w Chinach (inward). Fenomen jest prezentowany na podstawie chińskich i międzynarodowych statystyk. Wywód wychodzi z przesłanki, że sugerowanie się samą wysokością nakładów inwestycyjnych - bez odniesienia do czynników instytucjonalnych i jakościowych - daje obraz powierzchowny i mylący. Wielkość nakładów w powszechnej opinii pozostaje jeszcze daleko od poziomu pozwalającego Chinom na uzyskanie realnego wpływu na światowy rynek inwestycyjny, niemniej duża część środków przeznaczanych na kolejne projekty jest zarządzana w sposób scentralizowany i podporządkowany państwowej strategii. Na międzynarodowych rynkach surowcowych skoordynowanie działań chińskich przedsiębiorstw państwowych, zaangażowanych w eksploatację zagranicznych złóż, może wywrzeć efekt na ceny większy niż można by się spodziewać na podstawie niepokaźnych jak dotąd rozmiarów inwestycji z Chin. (abstrakt oryginalny)

The article aims at Outward Foreign Direct Investment (OFDI) of China which seems to be a far less investigated phenomenon than Inward Foreign Direct Investment to China. The phenomenon is presented according to both the Chinese and international statistics. The size of the Chinese OFDI, however hard to estimate, constitues no risk of buy -out of a substantial world stock by Chinese investors. However, OFDI of China in Asia, Africa and Latin America seem to be strongly coordinated and supported by the Chinese state. In international commodity markets the very fact of coordinated activities of Chinese investors may result in price effects much stronger than the size of investment in extracting industries would have suggested.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 2008 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, publikacja wspólna Ministry of Commerce, National Bureau of Statistics of People's Republic of China oraz State Administration of Foregn Exchange, Beijing 2009.
  2. Global champions in waiting. Perspectives of China's overseas direct investment, Deutsche Bank Research, August 4, 2006.
  3. Morck R., Yeung B., Zhao M., Perspectives on China's Outward Foreign Direct Investment, University of Alberta School of Business and NBER, Stern School of Business, Ross School of Business, sierpień 2007.
  4. OECD Investment Policy Reviews: China 2008, OECD 2008.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu