BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych a standaryzacja kształcenia księgowych w Polsce
International Education Standards for Professional Accountants (Iess) and Education in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 5-20, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Standaryzacja, Edukacja
Standardization, Education
Note
summ.
Abstract
W obliczu globalizacji przestrzeni gospodarczej, społecznej i kulturowej coraz większego znaczenia nabiera idea standaryzacji w edukacji. Dotychczasowy rozwój edukacji służył głównie społeczności lokalnej. Obecnie powinien dążyć do kształtowania światowego społeczeństwa.(fragment tekstu)

The article has focused on the nature and extend of the International IESs developed by IAESB. More and more members of IFAC identifi es the need of unifying the education standards as one of the key ones. In Poland SKwP has undertaken steps towards setting education standards for professional accountants. To achieve the goal - which is a new generation of properly educated professional accountants - both accounting practitioners and educators should debate and co-operate during the process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borowiecka I.,Projekt Regulaminu działania Głównej Komisji Egzaminacyjnej. Prezentacja programów nauczania, materiały z narady dyrektorów, głównych księgowych i kierowników działów szkoleń oddziałów okręgowych SKwP, Kraków 2009.
 2. Certyfikacja zawodu księgowego, http://www.dk.skwp.pl/Certyfikacja, prezentacja,5877.html.
 3. Czubakowska K., Potrzeby i możliwości wykorzystania MSE w doskonaleniu wiedzy i umiejętności kadr księgowych, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red.T.Cebrowska, A. Kowalik i R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 4. Gorycki R.,Certyfikacja zawody księgowego, materiały z narady dyrektorów, głównych księgowych i kierowników działów szkoleń oddziałów okręgowych SKwP, Kraków 2009.
 5. International Accounting Education Standards Board, http://www.ifac.org/Education/.
 6. Kwiecień M., Harmonizacja rachunkowości a standardy edukacji, w: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, red. A. Kardasz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1079, Wrocław 2005.
 7. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12, wydanie specjalne, Stowarzysznie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Warszawa 2004.
 8. Piłat K., Księgowi będą mogli zdobyć stopnie zawodowe, "Rzeczpospolita" z 24.06.2009.
 9. Rosiak J., Szczypa P., Standardy edukacyjne rachunkowości wyznacznikiem nowej jakości kształcenia, w: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, red. A.Kardasz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1079, Wrocław 2005.
 10. Skwirowski P., Certyfikat dla księgowego, "Gazeta Wyborcza" z 30.06.2009.
 11. Takats G., Nowy zawód - dyplomowany księgowy, http://ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/103930,Nowy-zawod-dyplomowany-ksiegowy.html.
 12. Uchwała ZG SKwP nr 732/110/2009 w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy".
 13. Uchwała ZG SKwP nr 732/110/2009 w sprawie certyfikacji zawodu księgowego.
 14. Uchwała ZG SKwP nr 732/110/2009 w sprawie powołania Rady Pracodawców.
 15. Zuchewicz J., Program edukacyjny dla zawodowych księgowych w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacji, www.annaszywala.pl/stronka/Program_edukacyjny.doc.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu