BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz zobowiązania warunkowe w świetle krajowego standardu rachunkowości nr 6
Provisions, Accrued Expenses and Contingent Liabilities in the Light of the National Accounting Standard No. 6
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 21-33, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rezerwy, Standardy rachunkowości
Accounting, Reserves, Accounting standards
Note
summ.
Abstract
Jednym z wyzwań współczesnej rachunkowości jest wiarygodność informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Wynika z tego, że "stopień wiarygodności informacji dostarczanych przez rachunkowość określa prawidłowość i skuteczność decyzji podejmowanych przez odbiorców informacji".(fragment tekstu)

While analysing International Accounting Standards and the Polish Accounting Act, it might be noticed that there are many records that require an entity to make so called professional judgement and assessment, which is particularly important while determining value of provisions and accrued expenses. In this connection, the purpose of the study is to present regulations of the balance sheet law, with a special attention paid to the National Standard No. 6 within the domain of provisions, accrued expenses and contingent liabilities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Golec S.,Prapodatkowe aspekty biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów."Przegląd Podatkowy"2005,nr5.
  2. Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006.
  3. Hońko S.,Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  4. Kamela-Sowińska A.,Rachunkowość na zakręcie,"Rachunkowość"2006,nr5.
  5. Krajowy standard Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe".
  6. Kutera M.,Hołda A.,Surdykowska S.,Oszutswa ksiegowe, teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
  7. Micherda B.,Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego, "Forum rachunkowości"2007,nr 1.
  8. MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007,SKwP,IASB, Warszawa, Londyn 2007.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz.1223,z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu