BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja ewidencji księgowej wydatków (kosztów) w budżetowaniu zadaniowym
The Concept of Assessment and Bookkeeping Records of the Expenses (Costs) in Performance Based Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 49-57, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Koszty, Budżetowanie, Ewidencja kosztów
Costs, Budgeting, Expenses register
Note
summ.
Abstract
Reforma budżetu państwa w zakresie budżetowania zadaniowego powoduje wiele trudności, w tym w rachunkowości. Jednostki budżetowe powinny wybierać optymalne dla siebie rozwiązanie, które pozwoli na osiągnięcie celów wyznaczonych dla zadań z uwzględnieniem zasad: skuteczności, efektywności, przejrzystości.(fragment tekstu)

The article presents the concept of performance based accounting. The author presents the concept of cost calculation system and cost accounting and introduces the innovative way of recording the expenses (costs) which is intended to meet the needs of performance based budgeting in public sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kaczmarek M.,Rachunkowość budżetowa jako retro- i prospektywny system informacyjny, w: Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T.Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
  2. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red.T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
  3. Owsiak S.,Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnidtwo Naukowe PWN,Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu