BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bludnik Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
John M. Keynes i jego program antykryzysowy
John M. Keynes and his Anti-Crisis Program
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 289-302, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Teoria monetarna Keynes'a, Polityka finansowa, System rozliczeń, Pieniądz, Rozliczenia międzynarodowe
Financial crisis, J.M. Keynes monetary theory, Financial policy, Clearing system, Money, International settlements
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zasadnicze kierunki działań o charakterze fiskalnym i monetarnym, zaproponowane przez Johna M. Keynesa w celu pokonania Wielkiego Kryzysu. W dobie trwającego od lat 2007-2008 światowego załamania finansowego przeżywają one wyraźny renesans, kształtując liczne odgórne posunięcia ukierunkowane na aktywne stabilizowanie gospodarek. Wciąż niedocenionym aspektem keynesowskiego planu antykryzysowego pozostaje reforma międzynarodowych systemów rozliczeń. Wydaje się ona natomiast szczególnie adekwatna dla krajów strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The paper presents some crucial fiscal and monetary actions proposed by John M. Keynes in order to struggle with the consequences of the Great Depression. The recent world financial crisis lasting since 2007-2008 restored their significance and efficiency. Nowadays, Keynes's proposals are explicitly used to create numerous public decisions aimed at active economic stabilization. Keynes's proposition concerning the necessary reform of the international payments system, however, remains unnoticed and undervalued. Still it seems to be particularly adequate for current situation of the Euro countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bateman B., Hirai T., Marcuzzo M. C. (2010), Introduction, [w:] Bateman B., Toshiaki H., Marcuzzo M. C. (red.), The Return to Keynes, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1-8.
  2. Bludnik I. (2010), Neokeynesizm. Analiza krytyczna, UE w Poznaniu, Poznań.
  3. Davidson P. (1988), A Technical Definition of Uncertainty and the Long-Run Non-Neutrality of Money, "Cambridge Journal of Economics", 12, 329-337.
  4. Davidson P. (2009), The Keynes Solution. The Path To Global Economic Prosperity, Palgrave Macmillan, New York.
  5. Keynes J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London; wyd. pol. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa 2003.
  6. Ökten N. Z. (2011), Reforming International Financial System: Post Keynesian Perspective, "International Research Journal of Finance and Economics", 65, 134-144.
  7. Pressman S. (2001), The Role of the State and the State Budget, [w:] Holt R. P. F., Pressman S. (red.), A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge, London, 102-113.
  8. Trautwein H.-M. (2010), European Macroeconomic Policy: A Return to Active Stabilization?, [w:] Bateman B., Toshiaki H., Marcuzzo M. C. (red.), The Return to Keynes, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 51-72.
  9. Wray L. R. (2001), Money and Inflation, [w:] Holt R. P. F., Pressman S. (red.), A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge, London, 79-91.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu