BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciechan-Kujawa Marlena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Stan obecny i perspektywy finansowania działalności sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim
Present State and Perspectives of Financing for SME Sector in Kuyavian-Pomeranian
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2013, t. 44, nr 2, s. 303-317, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Fundusze strukturalne
Small business, Source of financing, Structural funds
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, których przewagą jest łatwość reagowania na szanse i zagrożenia z otoczenia, napędza polską gospodarkę. Barierę szybkiej reakcji mogą stanowić ograniczone własne zasoby finansowe. Artykuł prezentuje preferencje przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw w wyborze źródeł finansowania, determinanty i bariery pozyskania środków oraz perspektywy finansowania przyszłych działań. Zawarto w nim analizę zmian w dostępności środków zewnętrznych dla MSP na skutek kryzysu gospodarczego i ich wpływ na strukturę finansowania oraz poszukiwanie źródeł alternatywnych. (abstrakt oryginalny)

Innovations of the SME's sector drives the economy by generating half of GDP. Its advantage is the ease of response to the opportunities and threats from the environment. Barrier to rapid response may be limited by the lack their own financial resources. The article presents preferences enterprises of Kuyavian-Pomeranian in choosing the funding sources, determinants and barriers to obtaining resources and prospects for development of ways of financing future activities. Was presented the results of the analysis regarding the the changes in the availability of external measures for SMEs as a result of the economic crisis and their impact on the structure of financing and the search for alternative sources. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agencja Rozwoju Innowacji (2012), Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku - raport, praktycy.com, Wrocław.
  2. Ciechan-Kujawa M. (2009), Źródła finansowania: kształtowanie struktury kapitałów i strategii, [w:] Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować: aspekty zarządcze, Difin, Warszawa, 120-145.
  3. Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, "Materiały i studia", 261, 41-69.
  4. Trendy Rozwojowe Sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w II połowie 2011 (2012), Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, 1.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu