BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Krzysztof (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
System do modelowania ekonomicznych aspektów przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
Modeling System for Economic Aspects of Road Rules for the Roundabout
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 433-442, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Ruch drogowy
Road traffic
Note
summ.
Abstract
Intensywny rozwój motoryzacji i wzrastające natężenie ruchu drogowego zmuszają do ulepszania istniejących oraz szukania nowych rozwiązań dotyczących poprawy organizacji ruchu drogowego. Cenionym rozwiązaniem poprawiającym w znacznym stopniu przepustowość ruchu jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, popularnie zwane rondem. Składa się ono z placu w kształcie koła lub w kształcie zbliżonym do koła, okolonego drogą jednokierunkową, do której dochodzą promieniście drogi. Swoją konstrukcją ogranicza prędkość jazdy oraz zapewnia kierującym lepszą widoczność, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Według danych statystycznych na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym występuje 5 razy mniej wypadków niż na innych skrzyżowaniach, a liczba ofiar śmiertelnych zmniejsza się o ponad 95%. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the legislatives' impact on the economic aspects of the average vehicle's user. To achieve this, the author developed a program to simulate traffic on the roundabout and performed research on the residence time at the roundabout, depending on the applied legislatives. Increased time spent on the roundabout is one of many factors causing dissatisfaction of traffic participants (in terms of increased fuel consumption and hence, higher costs). The scale of a single vehicle and a single case may not really matter but it would make the calculations for the residents of the district, town or around the country. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gordon G., Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974.
  2. Małecki K., Wątróbski J., The Effectiveness of Lane Selection in Roundabout, Metody Informatyki Stosowanej 2009, nr 3.
  3. Matuszak R., Rondo bez tajemnic, "Drogowskaz" 2004.
  4. Matuszak R., Kłopot z rondem, "Drogowskaz" 2005.
  5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, DzU 05.108.908.
  6. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część II, Zarządzenie nr  10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, Warszawa, 12 czerwca 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu