BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska)
Title
Modelowanie procesów biznesowych
Business Process Modeling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 452-461, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Modelowanie procesów biznesowych
Business Process Modeling
Note
summ.
Abstract
Zidentyfikowanie procesów biznesowych zachodzących w danej firmie czy organizacji umożliwia jej reorganizację w celu wydajniejszego i bardziej transparentnego funkcjonowania, opracowanie właściwszych procedur (lepiej przystających do aktualnych warunków organizacyjnych i technologicznych), optymalizację i automatyzację pracy, zorganizowanie odpowiedniego obiegu informacji i dokumentów, sprawowanie nadzoru, rozliczanie z wyników pracy i przypisanej odpowiedzialności itd. Jest również niezbędne przy informatyzacji przedsiębiorstwa i wyborze systemów informatycznych planowanych do wdrożenia. Z obserwacji wynika, że w wielu przypadkach nawet pracownicy o długim stażu pracy mają problem ze szczegółowym przedstawieniem działalności firmy, z identyfikacją i opisem zachodzących procesów biznesowych oraz powiązań między nimi. Brak precyzyjnie zdefiniowanych procedur i zasad oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary i zadania sprzyja dowolności w ich realizacji oraz utrudnia ocenę i rozliczalność ich wykonania (kto i w jakim stopniu wpłynął na uzyskaną jakość produktu czy usługi, kto ponosi odpowiedzialność za dany odcinek pracy itp.). fragment tekstu)

Business process modeling is a task dealt with by analysts who identify corporate business processes and describe them using a dedicated notation. The constantly changing reality is a significant problem. The issues related to business process modeling are presented in this paper. The tools supporting the work of analysts are also discussed; the right choice of tools makes is easier to develop and edit diagrams and reduces the amount of time required. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sałaciński M., Modelowanie procesów biznesowych. Praktyczne wykorzystanie BPMN, www.software.com.pl (3.12.2012).
  2. Simpson J., The State of Requirements Management 2011, Jama Software.
  3. Specyfikacje Object Management Group, www.omg.org/spec (10.01.2012).
  4. Strona domowa firmy MGX Infoservice, www.mgx.com.pl (10.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu