BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania
Management Systems Computer Aided
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 462-470, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Systemy zarządzania, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Management system, Computer aiding management
Note
summ.
Abstract
W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy w polskiej, jak i światowej gospodarce tendencję stosowania systemowego podejścia do zarządzania. Kierunek ten nakreślili znawcy zarządzania jakością, którzy w wyniku fascynacji systemowym i procesowym modelem zarządzania jakością, który jest dowodem na spełnianie potrzeb klientów, doprowadzili do prawie półtora miliona certyfikowanych systemów w ponad 170 krajach na świecie1. W ślad za systemami zarządzania jakością modelem tym zaczęto obejmować inne wybrane obszary zarządzania, jak bezpieczeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001), zarządzanie środowiskowe (ISO 14001), bezpieczeństwo żywności (ISO 22000), bezpieczeństwo informacji (ISO 27001) czy też zarządzanie bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw (ISO 28000)2. Skala tego trendu spowodowała potrzebę zinformatyzowania czynności wynikających z wymagań poszczególnych systemów, przede wszystkim nadzorowania dokumentacji i prowadzenia zapisów. (fragment tekstu)

The article is dealing with management systems computer-aided. Timeliness subject confirms the significant multiplicity of systems in Poland and worldwide. Requirements for management systems lead to maintain specific documentation and records. In the case of many personal relationships it can be difficult. Confronting this need are computer applications that support and monitoring the documentation and records. The article attempts of refinement functions that can be electronically done. In the article tried to compare it with the capabilities of Poland's most popular programs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008.
  2. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Misztal A., Mrugalska B., Projektowanie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  3. Jones J., Document Control Software Buyers Guide, www.qualitydigest.com (20.12.2011).
  4. Misztal A., Drążyk M., Review of current computer solutions aiding the quality management, w: Information Systems in Management X, red. P. Jałowiecki, A. Orłowski, WULS Press, Warszawa 2011.
  5. Pacana A., Mec A., Systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm ISO serii 9000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
  6. Płaska S., Samociuk D., Systemy zapewnienia jakości formułowane przez normy ISO serii 9000, Wydawnictwo Uczelniane, Lublin 1998.
  7. The ISO Survey of certifications 2010, www.iso.org.pl - International Organization for Standardization (20.12.2011).
  8. Wawak S., Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka, Helion - One Press, Gliwice 2002.
  9. Zarządzanie jakością, red. J. Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu