BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowski Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wirtualny klaster komputerowy jako narzędzie optymalizacji wydajności infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego
A Virtual Computer Cluster as A Tool for an Efficiency Optimization of Information Society Technical Infrastructure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 479-487, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Równoważenie obciążenia, Klastry, Społeczeństwo informacyjne, Infrastruktura techniczna
Load balancing, Business cluster, Information society, Technical infrastructure
Note
summ.
Abstract
Społeczeństwo informacyjne funkcjonuje w oparciu o technologie informatyczne. Ciągły rozwój społeczeństwa informacyjnego jest możliwy dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej. Pomimo ciągłego wzrostu wydajności infrastruktury technicznej zawsze pojawiają się zadania, które przekraczają możliwości używanych urządzeń. Wydajność urządzeń komputerowych zwiększa się poprzez stosowanie szybszych technologii półprzewodnikowych i wzrost częstotliwości taktowania procesorów. Tego typu działania wiążą się ze zwiększeniem emisji energii cieplnej i koniecznością wydajniejszego chłodzenia układów elektronicznych. Miniaturyzacja układów elektronicznych w zasadzie dobiega kresu. Przyszłością są rozwiązania równoległe. (fragment tekstu)

The article presents and describes the following computer clusters, Compute Clusters, High Availability Clusters and Load Balancing Clusters. The author designs an architecture of virtual computer cluster environment that enables running calculations for many tasks on many nodes at the same time, maintaining continuous availability of computing environment and the most effective use of resources. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.linuxvirtualserver.org (luty 2012).
  2. Lal K., Rak T., Linux a technologie klastrowe, Mikom, Warszawa 2005.
  3. Wyrzykowski R., Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe, budowa i wykorzystanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009.
  4. Stallings W., Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa 2006.
  5. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu