BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Narzędzia modelowania procesów biznesowych w aspekcie wytwarzania i wdrażania systemów informatycznych
Bpm Tools - the Development and Implementation of Information Systems Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 522-531, rys., bibliogr.11 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Systemy informatyczne, Modele biznesowe
Computer system, Business models
Note
summ.
Abstract
Szeroko stosowane podejście procesowe związane z wytwarzaniem systemów informatycznych ma dłuższą historię niż okres popularności procesowego podejścia do zarządzania. W zależności od przyjętych strukturalnych lub obiektowych metod modelowania systemów używano różnej terminologii, lecz istota podejścia miała wiele elementów wspólnych ze współczesnym modelowaniem procesów biznesowych. Ewolucja koncepcji procesowych oraz wspomagających je narzędzi informatycznych zbliżyła podejścia stosowane przez specjalistów od IT oraz od zarządzania. Narzędzia modelowania procesów biznesowych stały się wspólną platformą komunikacji biznesu oraz technologii.(fragment tekstu)

Process management is great importance in modern business. Therefore business process modeling tools are widely used in development and implementation of information systems. The paper presents impact of modern management theories as well as software engineering trends on these tools. Author discusses the most important IT concepts based on process-oriented approach: SOA (Service Oriented Architecture) and ERP, reference business process models.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz G., Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. Chappell D., Enterprise Service Bus, O'Reilly, Sebastopol 2004.
 3. Davenport T.H., Process Innovation: Re-engineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
 4. Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.
 5. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
 6. http://help.sap.com
 7. http://www.wfmc.org
 8. Lasek M., Podejście procesowe i notacja UML w modelowaniu procesów gospodarczych, w: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2005.
 9. Lichtarski J., O relacji pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
 10. Piotrowski M., Business Process Modeling Notation. Notacja modelowania procesów biznesowych. Podstawy, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007.
 11. Wieczorkowski J., Polak P., Kamiński A., Podejście procesowe we wdrażaniu SIZ - narzędzia wsparcia metodyk, w: red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1081, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu