BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kunkowski Janusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Maciejewski Krzysztof
Title
Efekt sieciowy na rynku usług płatniczych stosowanych w handlu internetowym
Network Effect on the E-Commerce Payments Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 545-553, rys., bibliogr.10 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Handel elektroniczny, Usługi
e-commerce, Services
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój handlu internetowego. Jest on stymulowany zarówno przez szybki przyrost liczby użytkowników Internetu, jak i przez wzrost liczby sklepów internetowych, która w 2010 roku osiągnęła poziom około dziesięciu tysięcy. W ciągu zaledwie trzech lat nastąpił niemal dwukrotny wzrost wolumenu obrotów polskiego handlu internetowego, którego wartość w 2010 roku osiągnęła poziom ponad 15,5 mld zł1. Dynamiczny rozwój tego segmentu rynku stymuluje innowacje w zakresie internetowych usług płatniczych, a ich bogata oferta jest już znacznie szersza niż dla transakcji dokonywanych w fizycznych punktach sprzedaży. Na świecie najczęściej stosowanymi metodami płatności w handlu internetowym są karty płatnicze, a ich udział szacowany jest nawet na 90% globalnej liczby transakcji2. Rynek w Ameryce Północnej jest zdominowany przez użycie kart kredytowych, a drugą najważniejszą metodą są tam serwisy płatności wirtualnych (np. PayPal). Także w większości krajów europejskich główną rolę odgrywają karty płatnicze,(fragment tekstu)

The influence of network effects on the use of various payment methods applied in e-commerce has been studied. The results of empirical research have shown that only these methods which are widespread among both sides of the market - online shops and customers - are commonly used in e-commerce. The usage of payments methods in the Polish e-commerce is untypical, because of the dominance of cash on delivery and bank transfers. This situation derives partly from the historical path of market development and inertia of customers' behavior. The results suggest that the indirect network effects is the main reason of persistence of untypical structure of payments in Polish e-commerce.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Church J., Gandal N., Krause D., Indirect Network Effects and Adoption Externalities, "Review of Network Economics" 2008, Vol. 7, Iss. 3.
  2. Global Consumer Attitudes Towards Online Shopping, ACNielsen, NY, Oct. 2005.
  3. Katz M., Shapiro C., Network Externalities, Competition and Compatibility, "American Economic Review" 1985, Vol. 75.
  4. Polasik M., Kunkowski J., Płatności w polskim handlu internetowym, w: e-Handel Polska 2010, red. G. Chodak, M. Kucia, P. Jarosz, Dotcom River 2011.
  5. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i Studia nr 241, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
  6. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, Materiały i Studia, NBP (w druku).
  7. Rochet J.-C., Tirole J., Platform Competition in Two-Sided Markets, "Journal of the European Economic Association" 2003, Vol. 1, No. 4.
  8. Stango V., The Economics of Standards Wars, "Review of Network Economics" 2004, Vol. 3, Iss. 1.
  9. Szymański G., Badanie polskich sklepów internetowych, w: eCommerce 2011, International Data Group Poland, Warszawa 2011.
  10. World Payments Report 2011, Capgemini & The Royal Bank of Scotland 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu