BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orliński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Title
Kontrola zużycia materiałowego na przykładzie wybranego zakładu opieki zdrowotnej
Control of Material Consumption on Example of the Chosen Health Care Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 89-100, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Kontrola
Management, Health care institution, Control
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej wymaga podejmowania wielu decyzji, które wywołują określone konsekwencje finansowe, majątkowe, materiałowe lub prawne. W ramach funkcji zarządzania kontrola jest wymieniana jako ostatni, lecz bardzo istotny element zarządzania. = Każda zorganizowana działalność musi być prowadzona według określonych, kolejno następujących po sobie etapów. W działalności medycznej należy planować gospodarowanie materiałami, czyli ich zużycie, a następnie je rozliczać. W planowaniu i rozliczaniu pojawia się czynność kontrolna, która ma na celu sprawdzenie poprawności, celowości, zasadności zużycia, a także jest kontrolą medyczną i ekonomiczną z punktu widzenia zarządzania szpitalem' (zakładem opieki zdrowotnej). Rozliczeniu powinna towarzyszyć analiza zużycia, która też jest formą kontroli i oceny minionego okresu sprawozdawczego. Racjonalne gospodarowanie wymaga poważnego podejścia do każdego etapu i niebagatelizowania żadnego. (fragment tekstu)

The stock usage and energy usage check is to streamline costs of health care unit activity. In the current fi nancial situation of Polish health care this is one of the factors of existence and managing a medical activity. The creation of an adequate control system enables to manage costs and account for them.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  2. Pharmindex. Brevier. Podręczny indeks leków. Wydawnictwo MediMedia, Warszawa 2002.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104, zpóźn. zm.
  5. - • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony, DzU 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89 z późn. zm.
  7. Wieczorek 1., Rachunkowo.ść obrotu materiałowo-towarowego, SKwP, Warszawa 2004.
  8. Wierzbicki K., Kontrola wewnętrzna. Wydawnictwo UNIWERS, Warszawa-Zielona Góra 1996.
  9. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, Oddk Gdańsk 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu