BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o sytuacji fi nansowej jednostki gospodarczej
The Cash Flow Statement as the Source of Informations About Financial Situation Economic Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 27, s. 139-147, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunek przepływów pieniężnych, Finanse, Gospodarka
Cash-flow statement, Finance, Economy
Note
summ.
Abstract
W literaturze można spotkać pogląd, że analiza rachunku przepływów pieniężnych dostarcza bezcennego materiału do zrozumienia fundamentalnej sytuacji gotówkowej przedsiębiorstwa i finansowych implikacji realizowanej przez nie strategii'. Rachunek przepływów pieniężnych umożliwia określenie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i opisuje jego sytuację gotówkową. Zestawienie tej analizy z charakterem działalności przedsiębiorstwa i zbadaną jakością zarządzania nim może być podstawą do oceny wypłacalności przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

The article presents the research on usefulness informations from cash ffow sta-tement, which help to direct the economic unit. Cash flow statement lets for designa-tion financial necessities and describes cash situation. This is the base to evaluation the solvency economic unit and financial situation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ellis J., Williams D., Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa. Pozycja na rynku kapitałowym, FRR w Polsce, Warszawa 1997.
  2. Kędzior Z., Kracz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa
  3. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
  4. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu