BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lechowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wpływ decyzji nadzoru bankowego i Banku Centralnego w Wielkiej Brytanii na rynek nieruchomości mieszkaniowych w latach 2001-2012
Effect of Decision on Banking Supervision and the Bank Central in the UK Housing Market 2001-2012
Source
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 277-288, wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Banki centralne, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Nadzór bankowy
Central banks, Real estate market, Real estate housing, Bank supervision
Note
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Okres ostatnich 10 lat dla polityki Banku Anglii to czas wyzwań i wielu istotnych zmian. Sektor finansów uległ w 2007 roku jednemu z największych kryzysów w ostatnich latach. Kryzys ten porównywany bywa do największego kryzysu z lat 30. XX wieku. W konsekwencji turbulencji na rynkach finansowych ucierpiała także gospodarka Wielkiej Brytanii. W artykule tym przedstawione zostały powiązania między sektorem finansowym Wielkiej Brytanii, a rynkiem nieruchomości mieszkaniowych na tle zmieniającej się sytuacji gospodarczej w latach 2001-2012. Zawiera on również informacje o rosnącej zależności między sektorem finansowym a popytem na rynku mieszkaniowym. (abstrakt oryginalny)

During the last of 10 years for the Bank of England policies of challenges and a time of major change. Finance sector in 2007 was one of the greatest crises in recent years. This crisis is sometimes compared to the biggest crisis of the ,30s Twentieth century. As a result turbulence in financial markets affected the economy of the United Kingdom. The purpose of this article is to show Bank of England's policies in the years 2001-2012 during the boom and bust in real estate and fundamental economic indicators like GDP, inflation, interest rate. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ahrend R., Cournede B., Price R., Monetary Policy, "Market Excesses and Financial Turmoil. OECD Economic Department Working Paper" 2008, No 597.
  2. Ball, M., Buy to let the revolution ten years on: assessment and prospects, http://digitalnation.fileburst.com/arla/arla_btl_report_2006.pdf
  3. Brytyjskie instytucje regulacyjne sektora usług finansowych. Wydział Ekonomiczno- -Handlowy Ambasady RP w Londynie. "Biuletyn Ekonomiczny" 2003, nr 109.
  4. Cameron G., The UK Housing Market, Department of Economics, University of Oxford 2005.
  5. Structural Factors in the European Union Housing Markets, "European Central Bank" 2003, marzec.
  6. Insley J., House prices rise may signal start of market upswing. "The guardian" 2012, February.
  7. Market failure and the London housing market, GLA economics, may 2003.
  8. Nawrot W., Załamanie rynków papierów wartościowych na tle globalnego kryzysu finansowego, www.e-finanse.com., 2009, nr 3.
  9. Smith, J. and Vass, J., Mortgage equity with drawl and remortgaging activity, Housing Finance (Autumn) 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-9573
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu