BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajaczkowski Małgorzata
Title
Instytucjonalizacja zewnętrzna Unii Europejskiej na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej
External Institutionalization of EU: Case Study of Sub-Saharan Africa
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 2, s. 131-163, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Polityka handlowa, Współpraca gospodarcza, Instytucjonalizm
Trade policy, Economic cooperation, Institutionalism
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstract
Celem badania jest pokazanie na przykładzie stosunków UE-Afryka Subsaharyjska procesu instytucjonalizacji, rozumianej jako sieć rozwiązań prawnych i instytucjonalnych kształtujących stosunki międzynarodowe. W tym kontekście jest to instrument przyspieszający pewne rozwiązania systemowe, co ma prowadzić do zmian w państwach i regionach nimi objętych. Zmiany te dotyczą reguł oraz zachowań w państwach, do których działania te są kierowane, w tych przypadku Afryki Subsaharyjskiej, a także w tych podmiotach, które je inicjują (UE). Badanie jest próbą pokazania czy i w jakim zakresie deklarowany stopień integracji różnych instrumentów polityki zagranicznej UE pokrywa się z ich rzeczywistą realizacją względem państw afrykańskich.(fragment tekstu)

Institutionalization of relations with Sub-Saharan Africa states is one of approaches used to include those states in main currents of world economy. The African states will benefit because new markets for their exports will open which will increase the speed of reform of their political systems and economies. EU will benefit because better overall situation of the African states will help in development of stable multilateral relations. In this paper I analyze the EU-Sub -Saharan states relations as an example of institutionalization understood as development of legal and institutional solutions that shape international relations. In this context institutionalization is an instrument that enhances systematic change which in turn leads to transformation of particular states and regions. In the paper I try to answer the question: is the declared level of integration of different instruments of EU foreign policy identical with the reality vis-a-vis the states of Africa.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cotonou Infokit: The Cotonou Agreement at a Glance (2). Maastricht: ECDPM, http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/...
 2. Banthia A., Success of Failure? An Evaluation of Fifty Years (1957-2007) of European Union Development Policy in Africa, Caribbean and the Pacific, ,,Political Perspective", EPRU, 2007, Issue 2 (1), s. 1-36.
 3. Brown W., The European Union and Africa. The Restructuring of North-South Relations, I.B. Tauris Publ., London 2002, s. 133.
 4. Carbone M., The EU in Africa: Increasing Coherence, Decreasing Partnership, w: The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe's Role in the World, red. F. Bindi, Brookings Institution Press, Washington 2010, s. 240.
 5. Cernat L., Laird L., Monge-Roffarello S., Turrini L., The EU's Everything but Arms Initiative and the LDCs, ,,WIDER-UNU Discussion Paper'' 2003, No. 47, s. 18.
 6. Commission Green Paper on Relations between the European Union and the ACP Countries on the Eve of the 21st Century: Challenges and Options for a New Partnership, Commission of the European Communities, Brussels, November 14, 1996.
 7. Cosgrove-Twitchett C., Europe and Africa: from association to partnership, Sahxon House, Westmead 1978, s. 119.
 8. Davies R., Forging a New Relationship with the EU, w: The EU-SA Agreemen - South Africa, Southern Africa and the European Union, red. T. Bertelsman-Scott, G. Mills, E. Sidiropoulos, South African Institute for International Affairs, Johannesburg 2000, s. 7-8.
 9. EU development co-operation: improving but still cumbersome, OECD, April 24, 2012, http://www.oecd.org/newsroom/eudevelopmentcooperationimprovingbutstillcumbersome.htm
 10. EU development policy needs joined-up thinking, say MEPs, October 25, 2012, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20121024IPR54371/html/EU-development-policy-needs-joined-up-thinking-say-MEPs
 11. Faber G., Orbie J., Everything But Arms: Much More than Appears at First Sight, ,,Journal of Common Market Studies" September 2009, Vol. 47, Issue 4, s. 769.
 12. Frankowski P., Słomczyńska I., Unia Europejska-Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania, mechanizmy, efektywność współpracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 15.
 13. Generalized System of Preferences: Everything But Arms Initiative, http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/eba/index_en.htm
 14. Green Paper, European Commission 1996, s. viii.
 15. Grilli E. R., The European Community and the developing countries, Cambridge University Press, Cambridge 1993, s. 37-39.
 16. Heidrich D., Znaczenie wspólnej strategii Afryki i UE dla stosunków UE z Afryką, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/110127_ue_afryka_pl.htm#10
 17. Holland M., The European Union and the Third World, Palgrave, London 2002, s. 32.
 18. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296E:0001:0013:PL:PDF
 19. http://www.johannesburg.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,143,RPA_-_BRAMA_DO_AFRYKI.html
 20. McQueen M., After Lome´ IV: ACP-EU trade preferences in the 21st century, ,,Intereconomics'' September/October 1999, s. 228.
 21. Olivier G., The Cotonou Agreement and South Africa, w: 50 years of the EU in the World. The European Union as a Global Actor, red. T. Kołodziej, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008, s. 10.
 22. Overview of EPA, EU Trade, European Commission, July 12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf
 23. Peer reviews in development cooperation, OECD, March 28, 2012, http://www.oecd.org/dac/peerreviewsofdacmembers/peerreviewsindevelopmentco-operation.htm
 24. Redłowska K., USA i UE w Afryce Subsaharyjskiej. Współpraca i rywalizacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 145.
 25. The Cotonou Agreement, Cotonou, June 23, 2000, art. 9, s. 22, http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/documents/devco-cotonou-consol-europe-aid-2012_en.pdf
 26. Umowa z Cotonou, art. 34.
 27. Watts P., Losing Lome: The potential impact of the Commission guidelines on the ACP non-least developed countries, ,,Review of African Political Economy'' 1978, No. 75, s. 52-53.
 28. WTO ministerial declaration, Hong Kong, December 18, 2005.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.2.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu