BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Metody wizualizacji danych jakościowych w programie R
Visualizing Categorical Data in R
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 182-190, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza danych, Wizualizacja danych, Analiza korespondencji
Data analysis, Data visualisation, Correspondence analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowane zostaną graficzne metody analizy danych jakościowych. Metody wizualizacji są dobrze rozwinięte w przypadku danych metrycznych; jeśli chodzi o dane niemetryczne, są one dopiero w fazie rozwoju. Wiele z nich jest wyspecjalizowanym narzędziem służącym do analizy tablic kontyngencji dowolnego typu, jak np. wykres mozaikowy, wykres double-decker, wykres sitkowy. Metodom wizualizacji danych niemetrycznych towarzyszą znane już w wielowymiarowej analizie statystycznej metody analizy danych, takie jak analiza logarytmiczno-liniowa oraz analiza korespondencji, które w szczegółowy sposób analizują strukturę badanego zjawiska. Techniki wizualizacji danych dostępne są w pakiecie vcd oraz vcdExtra w programie R.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the use of graphical methods for the analysis of multi-way contingency table. Graphical methods for categorical data are well known and fully developed, however, visualizing categorical data is only now being developed. Many of these are specialized for particular types of tables and most are not readily available in standard software, and they are not widely used. In this paper we illustrate the use of mosaic displays and other graphical methods for the analysis of several multi-way contingency tables e.g. sieve plot, double-decker plot, fourfold plot. Second, we introduce several extensions of mosaic displays designed to integrate graphical methods for categorical data with those used for categorical data.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Friendly M. (1994), Mosaic displays for multi-way contingency tables, \"Journals of the American Statistical Association\", 49, 153-160.
  2. Friendly M. (1995), Conceptual and visual models for categorical data, \"The Amercian Statistician\", 49, 153-160.
  3. Friendly M. (2000), Visualizing Categorical Data, SAS Institute.
  4. Friendly M. (2012), Visualizing Data with SAS and R, York University Short Course, www:datavis.ca/courses/VCD.
  5. Fienberg S.E. (1975), Perspective Canada as a social report, Social Indicators Research, 2, 153-174.
  6. Hartigan J.A., Kleiner B. (1981), Mosaics for Contingency Tables, [w:] Computer Science and Statistics: Proceedings of the 13th Symposium on the Interface, ed. W.F. Eddy, Springer, New York, 268-273.
  7. Hartigan J.A., Kleiner B. (1984), A mosaic of television ratings, "The American Statistician", 38, 32-35.
  8. Riedwyl H., Schüpbach M. (1983), Siebdiagramme: Graphische darstellung von kontingenztafeln, Technical Report, 12, Institute for Mathematical Statistics, University of Bern, Bern, Switzerlad.
  9. Riedwyl H., Schüpbach M. (1994), Parquet Diagram to Plot Contingency Tables, In Faulbaum, F., editor, Softstat `93: Advanced in Statistical Software, Gustav Fischer, New York, 293-299.
  10. Theus M. (1997), Visualization of categorical data, Advanced in Statistical Software, Lucius & Lucius, 6, 47-55.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu