BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora-Fernandez Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka miejska wobec problemów społeczno-gospodarczych będących skutkiem kryzysu globalnego
Urban Policy in The Context of Socio-Economic Problems Arising From Global Crisis
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 119-128, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Keyword
Kryzys gospodarczy, Miasto, Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta
Economic crisis, City, Sustainable development, City development
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja problemów społeczno-gospodarczych pojawiających się na skutek kryzysu globalnego oraz określenie roli polityki miejskiej w przezwyciężaniu tych problemów. (fragment tekstu)

A crisis of a city is typically regarded as synonymous to the crisis of public finance - it arises from insufficient investments by the local and national public sector. However, contemporary cities face also other challenges, apart from the obvious lack of financial resources - such as effects of the global crisis which are cause predominantly by the actions of the private sector. The problems of contemporary cities require that public authorities professionalize in their approach to management. Sustainable, long-term development of a city will not be possible, unless many issues such as: communication, housing, water supply, waste management, rational management of space, modernization of various forms of development, education, health care, preventing social pathologies, proper social relations, shaping social structures or stimulating the development of income-generating functions are efficiently solved. That is why creating an adequate urban policy and implementing it with the use of appropriate methods and instruments which allow for efficient regulation of social relations and public service provision should be the domain of public authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bateman W., Hochman H.M. (1971), Social Problems and the Urban Crisis: Can Public Policy-Make a Difference, "American Economic Review", Vol. 61, Issue 2
 2. Garcia M. (2010), 77ie Breakdown of the Spanish Urban Growth Model: Social and Territorial Effects of the Global Crisis, international Journal of Urban and Regional Research, Vol. 34.4.
 3. Grochowski M. (2005), Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego, "Prace i Studia Geograficzne", T. 35, Warszawa
 4. Jacobs B. (1997), Urban Crisis: Complexity and Risk - An Editorial Statement, "Journal of Contingencies and Crisis Management", Vol. 5, Issue 3
 5. Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa
 6. Kuciński K. (2010), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa
 7. Lang T. (2012), How Do Cities and Regions Adapt to Socio-Economic Crisis? Towards an Institutionalist Approach to Urban and Regional Resilience, "Raumforschung und Raumordnung", Vol. 70, Issue 4
 8. Majer A. (1999), Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, Studia KPZK PAN, T. CVII, PWN, Warszawa
 9. Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa
 10. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast, [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Studia KPZK PAN, Warszawa
 11. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa
 12. Taylor J.B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, PWN, Warszawa
 13. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020. Projekt. 2012, http://www.mrr.gov.pl [dostęp: 10.12.2012]
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu