BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wardzińska Katarzyna (Politechnika Białostocka)
Title
Wykorzystanie metody obwiedni danych w procesie klasyfikacji przedsiębiorstw
Application of Data Envelopment Analysis in Company Classification Process
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 217-225, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Discriminant analysis, Classification of enterprises, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykuł jest pokazanie możliwości wykorzystania metody DEA (Data Envelopment Analysis) w procesie klasyfikacji. Metodę obwiedni danych wykorzystano do wyznaczenia obszaru akceptacji (zbiór możliwości produkcyjnych) dla przedsiębiorstw charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka kredytowego. Następnie na podstawie funkcji przynależności dokonano klasyfikacji badanych przedsiębiorstw. Jednocześnie dane poddane zostały klasycznej analizie dyskryminacyjnej. Otrzymane wyniki porównano, budując dla obu metod macierze klasyfikacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the possibility of using Data Envelopment Analysis in the classification process. The method was used to create an acceptance domain (the set of production possibilities) for companies characterized by a low level of credit risk. Then the classification function was used to classify all data. At the same time the discriminant analysis was applied to check the conformity of classification results. A classification matrix was used to compare the two methods used in this study.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Charnes A., Cooper W.W., Seiford L.M., Data Envelopment Analysis; Theory, Metodology and Application, Kluwer Academic Publishers, Boston 1994.
  2. Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J., Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, 2004.
  3. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
  4. Nazarko J., Komuda M., Kuźmicz K., Szubzda E, Urban J., Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 4, s. 89-105.
  5. Walesiak M., Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  6. Wei Q.L., Yan H., Quanling W., Data envelopment analysis classification machine, "Information Sciences" 2011, no. 181, pp. 5029-5041.
  7. EuroRating, Skala ratingowa Agencji Ratingowej Euro Rating, strona internetowa: www.EuroRating. pl, stan na dzień 03.09.2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu