BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piepiórka-Stepuk Joanna (Politechnika Koszalińska)
Title
Porównanie metod oceny stopnia umycia powierzchni produkcyjnych w systemie CIP
Comparison of Evaluation Methodsdegree of Cleaning Surface Production in the CIP System
Source
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2012, vol. 2(2), s. 23-26, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Keyword
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Maszyny i urządzenia
Food health safety, Agricultural and food processing, Health and safety at work, Machinery and equipment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy porównano dwie metody oceny czystości powierzchni produkcyjnych po procesach mycia, pod kątem obecności pozostałości zanieczyszczeń fizycznych. Pierwsza metoda polegała na wizualnej ocenie powierzchni, natomiast w metodzie drugiej, do oceny pobierano z powierzchni wymazy. Zamieszczony przykład dotyczył oceny stopnia usuwania zanieczyszczeń mlekowych w płytowych wymiennikach ciepła, mytych w systemie CIP. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru danej metody do oceny czystości powierzchni produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Wybór określonej metody uzależniono od wymaganych reżimów higieny obowiązujących w zakładzie. (abstrakt oryginalny)

The study compares two methods for assessment cleanliness of surface of production after the cleaning process. The first was a visual assessment and the second method to assess the swabs taken from the surface. Published example concerned the assessment of degree of milk deposits removal in plate heat exchangers cleaning in CIP system. The results can be used when deciding on the choice of the method for assessment cleanliness of surface of production in the food industry. Selecting a specific method was conditional on the required hygiene regimes in force in the plant. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Benezech T., Lelièvre C., Membré J.M., Viet A.F., Faille C. 2002. A new method for in place cleanability of food processing equipment, Journal of Food Engineering, Vol. 54, Issue 1, pp. 7-15.
  2. Blel W., Benezech T., Legentilhomme P., Legrand J., Le Gentil-Lelievre C., 2007. Effect of flow arrangement on the removal of Bacillus spores from stainless steel equipment surfaces during a Cleaning In Place procedure. Chemical Engineering Science, Vol. 62, s. 3798-3808.
  3. Lewicki P.P. 2006. Skuteczność procesów mycia w przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, nr 2.
  4. Materiały informacyjne firmy BioTrace, http://www.adpsa.co.za/Biotrace/Biotrace%20Intro.htm, dostęp 3.01.2009.
  5. Polska Norma PN- EN 50242 - 2004 Elektryczne zmywarki do użytku domowego. Metody badań cech funkcjonalnych.
  6. Piepiórka J., Diakun J. 2011. Nierównomierność mycia powierzchni płyt wymienników ciepła. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 1.
  7. Piepiórka J. 2009. Ocena skuteczności procesów mycia w przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, nr 2.
  8. Diakun J. 2011. Metody i kryteria oceny stopnia umycia powierzchni urządzeń przetwórstwa spożywczego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 3.
  9. Lelieveld H., i in. 2003. Higiene in food processing. Woodhead publishing limited, England.
  10. Van Asselt A.J., Van Houwelingen G., Te Giffel M.C. 2002. Monitoring system for improving cleaning efficiency of cleaning in place process in dairy environments. Food and Bioproducts Processing, Vol. 80, Issue 4, pp. 276-280.
Cited by
Show
ISSN
2084-9494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu