BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Henicz Joanna
Title
Podstawy prawne działalności agentów ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji ubezpieczeń
The Legal Basis of Insurance-Agents' Activity and they Importance in Distribution of Insurance
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2006, nr 29, s. 5-19, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Agent ubezpieczeniowy, Działalność ubezpieczeniowa, Rynek ubezpieczeniowy, Dystrybucja, Dystrybucja produktu, Regulacje prawne
Insurance agent, Insurance activity, Insurance market, Distribution, Product distribution, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie podstaw prawnych działalności agentów ubezpieczeniowych oraz ich roli w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. (fragment tekstu)

The article presents the activity of agents in Poland in the liberation environment of the Polish insurance market. The economic activity as well as the surrounding reality functions under hazard conditions. The most reasonable chance to secure oneself against high risk is to transfer it on another institution which is called insurance. The insurance activity is often carried out by insurance brokers and agents. Their aim is to acquire more potential clients in order to redistribute the insurance product and ensure them with greater knowledge about functioning of the insurance market. The candidate for insurance agent must accomplish a great many requirements, among others: has at least secondary education and attend a course of lectures followed by an exam. Only then a contract between the agent and the insurance company can be signed. Many of the insurance companies use the help of insurance brokers as it is an easy way of reaching new clients and the direct contact between the firm providing insurance and the clients cannot be replaced by other means of distribution. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Agenci i brokerzy w rejestrze, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, listopad 2005.
 2. Agenci Ubezpieczeniowi, Sprawozdanie za lata 1996-2002; Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy emerytalnych; Departament Pośrednictwa i Akwizycji; Warszawa 2003.
 3. Chróścicki A., Status agenta w świetle nowej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja nr 10/2003.
 4. Kufel-Siemińska A., Kufel J., Jakość usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w: Marketing usług profesjonalnych, Materiały konferencyjne tom 2, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 5. Müller H., Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 6. Pokrzywniak J., Multiagent w świetle nowego prawa, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja nr 8/2004.
 7. Przybytniowski J. W., Pośrednictwo ubezpieczeniowe od stycznia, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja nr 1/2004.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, DzU z 2003 r.Nr217, poz. 2131.
 9. Rynek Ubezpieczeń 2003 r., Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 10. Rynek Ubezpieczeń 2004 r., Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 11. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003.
 12. Szczepańska-Bębenek M., Nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja nr 6-7/2004.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 14. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1998.
 15. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 16. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU Nr 124, poz. 1151, zm. DzU z 2005 r. Nr 143, poz. 1204.
 17. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, DzU Nr 124, poz. 1154, zm. DzU z 2005 r. Nr 48, poz. 447.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, DzU Nr 96, poz. 959.
 19. Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, DzU Nr 48, poz. 447.
 20. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, DzU Nr 143, poz. 1204.
 21. Wojno B., Ustawa o zmianie ustawy, w: Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja nr 3/2005.
 22. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), red. T. Sangowski, SAGA-Printing, Poznań 2000.
 23. www.knuife.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu