BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Audyt - zielona księga - małe i średnie przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 331-336, tab.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Small business, Accounting
Note
Zsfg.
Abstract
W zarządzaniu działalnością jednostki kierownictwo wykorzystuje narzędzie audytu wewnętrznego. Instrument ten jest skuteczny dzięki systematycznym przeglądom oraz obiektywnej, rzetelnej ocenie funkcjonowania jednostki. Zadaniem audytu wewnętrznego jest dostarczenie kierownictwu jednostki obiektywnej informacji o działaniu instytucji, wdrożonych systemach kontrolnych, postrzeganym ryzyku i możliwości jego zminimalizowania (wyeliminowania) oraz wprowadzenia usprawnień dla zwiększenia efektywności i wydajności działania jednostki. Audyt wewnętrzny realizuje podstawowe i szczegółowe zadania, do podstawowych zalicza się: - przeprowadzenie analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej, - wydanie opinii o wiarygodności sprawozdania finansowego po dokonaniu oceny systemu kontroli wewnętrznej, - przedstawienie opinii o efektywności zarządzania ryzykiem, - ocenę racjonalności zarządzania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Grocholski, Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, t.1, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004, s. 11.
  2. K. Winiarska, Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008, s. 41.
  3. A. Herdan, M. M. Stuss, J. Krasodomska, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 61-62.
  4. E. I. Szczepankiewicz, Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 9/2007, www.mrf.pl (02.09.2009).
  5. E. Terebucha, Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Poradnik księgowego, PWE, Warszawa 1976, s. 314.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu